Menu

Seznam vybrané literatury k tématu webu

3. 12. 2022

Zajímá-li vás tematika tohoto webu podrobněji, doporučujeme k četbě některé z následujících publikací. 

Zdroje

 1. ADAMEC, Jan: Slánský, Židé a mccarthismus. Pražský proces přispěl k vystřízlivění západních levicových židovských aktivistů. In: Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 3, s. 39−54.
 2. BARNOVSKÝ, Michal: Proces s takzvanými slovenskými buržoaznými nacionalistami. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 158–170.
 3. BÁRTA, Milan: Z pověření strany. Vyšetřovatelé procesu Slánský a spol. In: Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 3, s. 28−38.
 4. BARTOŠEK, Karel: Český vězeň. Svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, šedesátých a sedmdesátých. Litomyšl: Paseka, 2001.
 5. BÍLEK, Jan: Spisovatelka J. Glazarová v procesech s M. Horákovou a R. Slánským. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 234–256.
 6. BÍLEK, Jiří: Bedřich Reicin – iniciátor i oběť. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 320–331.
 7. BLÁHOVÁ, Ivana – BLAŽEK, Lukáš – KUKLÍK, Jan – ŠOUŠA, Jiří: Oběti komunistické spravedlnosti. Právní aspekty politických procesů 50. let 20. století. Praha: Auditorium, 2015.
 8. BOUČEK, Jaroslav: Neznámý pohled na Doznání Artura Londona a proces Slánského. Paginae historiae: sborník Národního archivu. Praha: Národní archiv, 2019, sv. 27, č. 1, s. 702–722.
 9. BUREŠOVÁ, Jana: Poznámky k případu Bohumila Laušmana. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 192–203.
 10. BURSÍK, Tomáš: Vražda předsedy MNV v Koubalově Lhotě. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 257–270.
 11. BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021.
 12. CÍLEK, Roman: Přejde vás smích… aneb Prokletí moci. 1948–1953: pohled do zákulisí politických zločinů. Praha: Naše vojsko, 2008.
 13. CLEMENTIS, Vladimír: Nedokončená kronika. Bratislava: SVKL, 1964.
 14. DEJMEK, Jindřich: Ministr zahraničních věcí Vladimír Clementis, jeho úřad a jeho diplomaté (příspěvek k problému formování diplomacie komunistického Československa v letech            1948–1949). In: Historický časopis Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010, roč. 58, č. 3, s. 497–531.
 15. DVOŘÁKOVÁ, Zora: Navzdory nenávisti a mstě. Z politických procesů 1952 až 1953. Praha: Akcent, 2010.
 16. FALK, Barbara J.: Čistkou ku prospěchu: srovnání procesů s R. Slánským a manželi Rosenbergovými. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech           14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 38–58.
 17. FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr: Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.
 18. FREJKOVÁ, Hana: Divný kořeny. Praha: Torst, 2007.
 19. GERBER, Jan: Ein Prozess in Prag. Das Volk gegen Rudolf Slánský und Genossen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016.
 20. HABERMANN, Tomáš: Souzen bude sionismus. Procesy se Šimonem Ornsteinem a spol. a s Mordechajem Orenem. In: Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 3, s. 42–57.
 21. HANZLÍK, František: Podíl OBZ na perzekuci důstojnického sboru po únoru 1948. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 291–319.
 22. HANZLÍK, František: Bez milosti a slitování. B. Reicin – fanatik rudého teroru. Praha: Ostrov, 2011.
 23. HANZLÍK, František: O „bílých místech“ v životě Bedřicha Reicina. In: Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., 2008, roč. 15, č. 1, s. 22–61.
 24. HANZLÍK, František – POSPÍŠIL, Jaroslav: Soumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě KSČ k moci. Vizovice: Lípa, 2000.
 25. HEJL, Vilém – KAPLAN, Karel: Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990.
 26. HOJDAR, Jaroslav – KATZ, Ilsa: Otto Katz – André Simone, popravený 3. prosince 1952 v procesu „s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“, očima své manželky Ilsy. Praha: Grada Publishing, 2017.
 27. HUSÁK, Gustáv: Spomienky na Clementisa. Kultúrny život. Orgán Sväzu slovenských spisovatelov, 1967, roč. 22, č. 31–36, 38.
 28. CHADIMA, Jan: Rudolf Slánský. Praha: Vyšehrad, 2022.
 29. CHADIMA, Jan: „Vymést ty šupáky na ministerstvech“. Proces s Rudolfem Slánským očima občanů. In: Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 3, s. 3−14.
 30. KALOUS, Jan. „Nepřátelé ve Státní bezpečnosti.“ Procesy s příslušníky StB. In: PERNES, Jiří                       ‒ FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.−16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 282−290.
 31. KALOUS, Jan. Štěpán Plaček. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 107−148.
 32. KALOUS, Jan. Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010.
 33. KALOUS, Jan a kol. Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948−1989. Ministři a jejich náměstci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010.
 34. KAPLAN, Karel. Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha: Mladá fronta, 1992.
 35. KAPLAN, Karel (ed.): Zemřelí ve věznicích a tresty smrti 1948–1956. Praha: Praha: Ústav pro soudobé dějiny, AV ČR v.v.i., 1992.
 36. KAPLAN, Karel: Sovětští poradci v Československu 1949–1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, AV ČR v.v.i., 1993.
 37. KAPLAN, Karel: Největší politický proces. M. Horáková a spol. 2. vyd., Brno: Doplněk, 1996.
 38. KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948–1956. Brno: Doplněk, 1999.
 39. KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001.
 40. KAPLAN, Karel: StB o sobě: výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002.
 41. KAPLAN, Karel – KOSATÍK, Pavel: Gottwaldovi muži. Praha-Litomyšl: Paseka, 2004.
 42. KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Díl IV: Doba tání 1953–1956. Brno: Barrister & Principal, 2005.
 43. KAPLAN, Karel. Politické procesy 50. let v Československu. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 107–114.
 44. KAPLAN, Karel: Mocní a bezmocní. 2. vyd., Toronto: Sixty-Eight Publishers, 2006.
 45. KAPLAN, Karel: Druhý proces. Milada Horáková a spol. – rehabilitační řízení 1968–1990. Praha: Karolinum, 2008.
 46. KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Díl V: Kořeny reformy 1956–1968. Společnost a moc. Brno: Barrister & Principal, 2008.
 47. KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Díl VI: Klement Gottwald a Rudolf Slánský. Brno: Barrister & Principal, 2009.
 48. KASÍKOVÁ, Jana: Ať mohou přijeti. Organizace poválečné repatriace a návratů 1942–1947. Praha: Academia, 2017.
 49. KOCIAN, Jiří. Politické procesy v Československu ve světle diplomatických hlášení. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech            14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 367–374.
 50. KOPECKÝ, Jaromír: Paměti diplomata. Praha: Torst, 2004.
 51. KUKLÍK, Jan – ČECHUROVÁ, Jana: Czech Refugee Trust Fund a československá emigrace. Část 1. Geneze a finanční zabezpečení. In: Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., 2014, roč. 14, č. 1, s. 9−43.
 52. KÝR, Aleš. Výkon vyšetřovací vazby a trestu smrti v případu „Slánský a spol.“. PERNES, Jiří            – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 375–387.
 53. LANGEROVÁ, Žo: Žila jsem s oddaným komunistou. Československo – můj osud 1934–1968. Praha: Prostor, 2017.
 54. LICHNOVSKÝ, Milan: Bedřich Reicin a Československá armáda. In: Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 1, s. 3–36, č. 2, s. 3–44; Historie a vojenství, 1995, roč. 44, č. 6, s. 81–117.
 55. LÖBL, Eugen: Svedectvo o procese s vedením protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfem Slánským. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1968.
 56. LONDON, Artur: Doznání. V soukolí pražského procesu. 2. vyd., Praha: Čs. spisovatel, 1990.
 57. LONDON, Artur: K pramenům Doznání. Motáky z ruzyňské věznice. Brno: Doplněk, 1997.
 58. LÓŽI, Marián: Dynamika vnitrostranického teroru na lokální úrovni KSČ v době pozdního stalinismu Diplomová kvalifikační práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014.
 59. LÓŽI, Marián: Ne československý Rajk, ale Berija. Barákova komise, KSČ a první reinterpretace procesů s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského (1955–1956). In: Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 3, s. 15−27.
 60. LUKEŠ, Igor: Der Fall Slánský. Eine Exilorganisation und das Ende des tschechoslowakischen Kommunistenführers 1952. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1999, roč. 47, č. 4, s. 459–501.  
 61. LUKEŠ, Igor. Operace Velký metař. Kapitola z dějin studené války, in: ŠESTÁK, M.                        – VORÁČEK, E. eds. Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i, 2000, s. 575–599.
 62. LUKEŠ, Igor: The Rudolf Slansky Affair. New Evidence. In: Slavic review: American quarterly of Russian and East European studies, 1999, Vol. 1, pp. 160–187.
 63. LUKEŠ, Igor: Operace Velký metař. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 59–85.
 64. MARGOLIOVÁ-KOVÁLYOVÁ, Heda: Na vlastní kůži. Praha: Academia, 2012.
 65. MARGOLIUS, Ivan: Praha za zrcadlem. Putování 20. stoletím. Praha: Argo, 2007.
 66. OLBRACHT, Ivan: Konec zrádcův. In: Rudé právo, 28. listopadu 1952, roč. 33, č. 318, s. 2.
 67. PAŽOUT, Jaroslav – ZÍTEK, Adam a kol.: Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech   1948–1989. Praha: ÚSTR, 2019.
 68. PEJČOCH, Ivo: Politické procesy s Šimonem Ornsteinem a Mordechajem Orenem                                 – antisemitské tendence v komunistickém Československu. In: Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2011, roč. 39, s. 142–154.
 69. PELIKÁN, Jiří (ed.): Potlačená zpráva: (zpráva komise ÚV KSČ o politických procesech a rehabilitacích v Československu 1949–1968). Wien: Europa-Verlag, 1970.
 70. PERNES, Jiří: Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno: CDK, 2008.
 71. PERNES, Jiří: Mládež vede Brno. Otto Šling a jeho brněnská kariéra (1945–1950). In: Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., 2004, roč. 11, č. 3, s. 45–60.
 72. PETROV, Vasiljevič N.: Sovětští poradci ministerstva státní bezpečnosti a příprava procesu s R. Slánským (podle dokumentů Státní bezpečnosti). PERNES, Jiří, ‒ FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.−16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005 s. 99−104.
 73. Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1953.
 74. PROUZA, Petr: Procesy a lidé v nich. S JUDr. Františkem Antlem, prokurátorem v procesu se Slánským a spol. Student: týdeník mladé inteligence. Praha: ÚV ČSM, 1968, roč. 4, č. 18, s. 3.
 75. REIMAN, Michal: O Poly Reimanovi (místo vzpomínek). In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny − Dokořán, sv. 2 (s. 63−83), sv. 4 (145−176).
 76. SABOL, Miroslav: UNRRA – projekt medzinárodnej pomoci a solidarity. In: Historik a dějiny. V česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. Bratislava: Historický ústav SAV, 2018, s. 517–532.
 77. SCHLING, Karel: Otto Šling – příběh jednoho komunisty. In: Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 4, s. 116–121.
 78. SIKORA, Stanislav: K reakci slovenského obyvatelstva na politické procesy 50. rokoch. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 171–178.
 79. SKÁLA, Ivan: Tři lavice. In: Rudé právo, 28. listopadu 1952, roč. 33, č. 318, s. 2.
 80. SLABOTÍNSKÝ, Radek: Otto Šling – pokus o politický portrét komunistického funkcionáře. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny − Dokořán, 2005, sv. 4, s. 177–198.
 81. SLÁNSKÁ, Josefa: Zpráva o mém muži. 2. vyd., Praha: JOTA – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.
 82. SOMMER, Karel: UNRRA a Československo. Opava: SÚ AV ČR, 1993.
 83. STRÖBINGER, Rudolf: Vražda generálního tajemníka: poslední Stalinův exemplární proces. Soud s Rudolfem Slánským. Brno: Petrov, 1991.
 84. SVOBODOVÁ, Jindřiška: Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016.
 85. ŠIMKOVÁ, Dagmar: Byly jsme tam taky. Praha: Monika Le-Fay, 2019.
 86. ŠNAJDER, Bohuslav: Proces proti dvanácti milionům. Praha: Tvorba, 1990.
 87. ŠKERLE, Michal: Státní soud a státní prokuratura a jejich role v politických procesech. Diplomová kvalifikační práce. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2010.
 88. ŠTVERÁK, František: Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa                   (1921–1992). Základní informace o ústředních orgánech a biografické údaje o vedoucích představitelích strany.
 89. ŠVERMOVÁ, Marie: Vzpomínky. Praha: Futura, 2008.
 90. TRIPKOVIĆ, Đoko: Proces s Rudolfem Slánským – jugoslávský pohled. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 86–98.
 91. URBANOVÁ, Petra: Politické procesy 50. let. Diplomová kvalifikační práce. Praha: Karlova univerzita v Praze, 2010.
 92. URVÁLEK, Josef: Žaloba proti vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. In: Rudé právo, 20. listopadu 1952, roč. 33, č. 310, s. 3–6.
 93. UTITZ, Bedřich: Neuzavřená kapitola. Politické procesy padesátých let. Praha: Lidové nakladatelství, 1990.
 94. VACULÍK, Jaroslav: Post-War Repatriation of Czechoslovak Displaced Persons, in: Historica. Historical Sciences in the Czech Republic, Series Nova, 2006, 11, s. 117–140.
 95. VAŠÁKOVÁ, Alžběta: Život Josefa Urválka. Diplomová kvalifikační práce. Praha: Univerzita Karlova, 2018.
 96. VÍTKOVÁ, Iveta: Rodina v totalitárním systému − Rodina Taussigova- Potůčkova. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013.
 97. VOREL, Jaroslav − ŠIMÁNKOVÁ, Alena − BABKA, Lukáš: Československá justice v letech 1948−1953 v dokumentech. Díl 1−3. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.
 98. VONDRÁŠEK, Václav: Kriminalizace Demokratické strany Slovenska v předúnorovém období. In: PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 130–146.
 99. ZÍTEK, Adam: Proces s tzv. protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. In: Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, 2013, roč. 24, č. 5–6, s. 114–124.