Menu

Nahlédněte do dobových záznamů politických procesů v Československu 50. let 20. století. Umožňují vidět, jak pracuje propaganda, když chce manipulovat obrazem reality.

„U sovětských soudních divadel můžeme nalézt řadu paralel, jež známe z monstrprocesu s Rudolfem Slánským či v jiných zemích východního bloku. Jedním z hlavních znaků byly nazpaměť naučené výpovědi, dehonestace obviněných, teatrální vystupování žalobce, rezoluce občanů žádajících trest smrti, masová propagandistická kampaň v tisku atd.“

Jan Chadima, Mezinárodní souvislosti procesu Slánský

Politické procesy napříč dobami

„Politické procesy jako příklad politicky angažovaného využívání až zneužívání trestního práva a justičních orgánů nejsou výtvorem výlučně 20. století.“

Lukáš Blažek, Právní definice politického procesu ve vývoji času

Psychologické metody propagandy

„Spíše než tím, že by lidé v důsledky propagandy měnili své postoje a nechali si vnutit určitý pohled na svět, můžeme řadu zdánlivých propagandistických úspěchů vysvětlit tak, že se propaganda svým obsahem přizpůsobila již existujícím názorům a preferencím obyvatelstva.“

Jan Šerek, Atraktivita autoritářské propagandy v situaci společenského ohrožení: psychologický pohled

„Výslechy Slánského byly zahájeny 27. listopadu 1951, čtyři dny po zatčení. Pouhý den na to začne v kulturním a propagačním odboru KSČ vedeném Gustavem Barešem horečná činnost, která naznačuje, že ani aparát strany nebyl na zatčení svého někdejšího generálního tajemníka buď náležitě připraven nebo dokonce ani informován a instruován. Nejlépe to dosvědčuje případ Spisů Rudolfa Slánského, které od KSČ dostal jako dárek ke svým padesátým narozeninám v červenci téhož roku. Vycházet začaly 16. listopadu 1951, tedy týden před zatčením.“

Martin Groman, Zatčení Rudolfa Slánského

Manipulovali realitou

Při zpracování dat pro tento projekt jsme zjistili, že kniha o procesu se Slánským, kterou mnozí lidé považovali za doslovný přepis průběhu procesu, je ve srovnání s realitou zkrácena o 27 %. Náš projekt umožňuje všechny manipulace zviditelnit v unikátní eBadatelně.