Menu

Anderové

Rodina známých vlastníků jednotkových obchodů ASO za první republiky.

Životopis

Rodina majitelů firmy, která provozovala tzv. jednotkové obchody (prodej různých druhů zboží za stejnou cenu) ASO za první republiky. Prodejny nabízely široký sortiment zboží denní potřeby – od potravin přes konfekci, textilní galanterii, kožené zboží, hračky, sportovní potřeby až po drogerii. Historii rodinného podnikání začal psát Josef J. Ander, když si v roce 1888 otevřel poutní krámek na Svatém Kopečku u Olomouce a se svým zbožím objížděl také poutní místa v okolí. V roce 1906 začal v Olomouci provozovat obchod s galanterním zbožím a hračkami, který nesl název Josef J. Ander (později Josef J. Ander & syn). Po první světové válce se do firmy zapojilo všech pět jeho synů a od roku 1926 zakládali filiálky v Praze, Brně (první použití eskalátorů v Československu), Košicích, Luhačovicích či v Moravské Ostravě, a později také v dalších místech. Na podnik měla značný dopad hospodářská krize ve 30. letech a s ní přijatá legislativa omezující podnikání na principu tzv. jednotných cen. I přesto se společnost udržela, v roce 1938 byla ve Vídni zřízena sesterská firma TASSO a podnik expandoval i do jihoamerického Peru.

K dalšímu čtení

GERŠLOVÁ, Jana – SEKANINA, Milan: Lexikon našich hospodářských dějin 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech. Praha: Libri, 2003, s. 27. STARCOVÁ, Marcela: Zásobování a obchod s potravinami v Praze v meziválečném období. Disertační práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 100–101.
Narození:

Úmrtí:

Člen KSČ:
Ne