Menu

Karel Bächer

Podnikatel v oblasti zemědělských strojů, zástupce firmy Kovo v Argentině.

Životopis

Byl synem významného podnikatele v oblasti výroby zemědělských strojů Rudolfa Bächera (1856–1915), jehož firma patřila ve svém oboru k největším v Rakousku-Uhersku a měla četné filiálky a obchodní zastoupení také v zahraničí. Vystudoval obchodní akademii v Praze a po otcově smrti se společně se dvěma bratry ujal vedení podniku. Díky jeho obchodním aktivitám firma po první světové válce úspěšně navýšila export do Sovětského svazu a Latinské Ameriky. Ve 20. letech se stal průkopníkem expanze tuzemských podniků na sovětský trh a stal se spoluzakladatelem vývozního syndikátu Czechomachine. Ve společenském životě propagoval rotariánské hnutí a v roce 1935 založil Rotary-klub v Roudnici. Po nacistické okupaci byla firma arizována a násilně začleněna do Ringhofferova koncernu. Na jaře 1940 emigroval do Argentiny, kde dále podnikal. Po válce zastupoval Československou kontinentální společnost pro obchod se železem (Kovo) a firmu Jawa v Argentině (1946–1949) a významně se podílel na rozvoji československo-argentinských obchodních vztahů.

K dalšímu čtení

GERŠLOVÁ, Jana – SEKANINA, Milan: Lexikon našich hospodářských dějin 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech. Praha: Libri, 2003, s. 29–30. NOVOTNÝ, Jiří – ŠOUŠA, Jiří: Bächer Rudolf. In: Biografický slovník českých zemí. B−Bař. Praha: Academia – Historický ústav AV ČR, 2005, s. 174–175.
Narození:
19. 5. 1892
Roudnice nad Labem (okr. Litoměřice)
Úmrtí:
27. 3. 1964
Argentina
Člen KSČ:
Ne
Původ:
židovský
Děti:
Alexander (1922)