Menu

Vilém Ball

Účastník druhého odboje, po válce československý vojenský přidělenec v USA a ve Francii.

Životopis

Po střední škole studoval práva, ale studium nedokončil. V letech 1934−1935 pracoval u svého otce a posléze absolvoval dva roky studií v Anglii. Po návratu do Československa (ČSR) nastoupil vojenskou prezenční službu a po jejím vykonání se v roce 1939 i s rodinou, která byla židovského původu, vystěhoval do Velké Británie. Během druhé světové války vstoupil do Československé zahraniční armády, v jejíchž řadách bojoval nejprve na západní frontě a v roce 1944 byl převelen k Prvnímu československému armádnímu sboru v Sovětském svazu (SSSR), u něhož sloužil do konce války. Po osvobození se stal od 15. 8. 1945 zástupcem vojenského přidělence na československé ambasádě v USA a v roce 1948 byl přidělen do Francie, kde v Paříži zastával funkci asistenta československého vojenského a leteckého atašé a zároveň pracoval pro tuzemskou vojenskou zpravodajskou službu. V témže roce se stal i kandidátem Komunistické strany Československa (KSČ) a zažádal si o změnu jména z Balla na Bláhu. V roce 1949 byl podezříván ze styků s francouzskými zpravodajskými službami a povolán zpět do Prahy, kde se chystalo jeho zatčení. Do Československa se však nevrátil a zůstal ve francouzské emigraci, odkud posléze odešel do Austrálie.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-8, sv. 3; sb. Svazky kontrarozvědného rozpracování (KR), arch. č. KR-31624 MV.

Narození:
5. 4. 1915
Praha
Úmrtí:

Jiné varianty jména a přezdívky:
Vilém Bláha
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Věra Hankovcová (1919)