Menu

Bartoňové z Dobenína

Textilní velkoprůmyslníci nobilitovaní do šlechtického stavu.

Životopis

Podnikatelský rod textilních velkoprůmyslníků založil Josef Bartoň (1803−1849). Jeho syn Josef (1838−1920) se vyučil barvířem a v druhé polovině 50. let 19. století začal podnikat v bělení a posléze barvení prádla. V roce 1867 se přestěhoval do Náchoda, kde prorazil s barvenými lněnými a bavlněnými plátny a šátky, které vyvážel i do zahraničí. Postupem času se zcela specializoval na strojovou výrobu barvených bavlněných látek a do podnikání zapojil i své syny Josefa Bohumila (1862−1951) a Cyrila Adolfa (1863−1953). Kromě toho byl činný také ve veřejném životě jako člen obecního zastupitelstva a městské rady, starosta Náchoda (1899−1905) či jako starosta samosprávného náchodského okresu (1906−1910). V roce 1908 byl povýšen do rytířského stavu, od roku 1912 dědičného, s predikátem „von Dobenin“, který se po zrušení šlechtických titulů v roce 1918 stal součástí příjmení. V rodinném podnikání pokračovali také jeho synové (později i vnuci), kteří rozšiřovali výrobu (Náchod, Česká Skalice) a v letech 1908 a 1910 zakoupili velkostatky s přilehlými zámky v Novém Městě nad Metují a na Zbraslavi (dnes Praha). Také oni se výrazně angažovali ve veřejném životě, stáli za zrodem Svazu československých průmyslníků textilních, působili v podnikatelských, bankovních či hospodářských institucích, věnovali se filantropii a stali se i významnými mecenáši duchovních a kulturních institucí. Ve 30. letech se firma potýkala s důsledky světové hospodářské krize. Po druhé světové válce byl podnik znárodněn a rodiny posledních majitelů, Josefa Jaromíra (syn Cyrila Adolfa, nar. 1897) a Václava Josefa (adoptovaný syn Josefa Bohumila, nar. 1909), odešly do emigrace.

K dalšímu čtení

BRABENCOVÁ, Jana – ČERNÝ, Karel: Bartoňové z Dobenína. In: Biografický slovník českých zemí. B−Bař. Praha: Academia – Historický ústav AV ČR, 2005, s. 235−237. GERŠLOVÁ, Jana – SEKANINA, Milan: Lexikon našich hospodářských dějin 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech. Praha: Libri, 2003, s. 39. TESAŘ, Martin: Nová šlechta končící monarchie: Osudy továrnického rodu Bartoňů z Dobenína. Magisterská diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016.
i
Narození:

Úmrtí:

Člen KSČ:
Ne