Menu

Aleš Bebler

Jugoslávský komunistický politik a diplomat slovinského původu, náměstek jugoslávského ministra zahraničí.

Životopis

Vystudoval práva na univerzitách v Paříži a Lublani. Roku 1929 vstoupil do Socialistické dělnické strany (také známá jako Komunistická strana Jugoslávie) a v době jejího zákazu žil (v letech 1931–1939) v exilu ve Francii a Sovětském svazu. Jako příslušník mezinárodních brigád (tzv. interbrigád) se zapojil do občanské války ve Španělsku (1936–1939). Po vypuknutí druhé světové války se účastnil jugoslávského odboje, přičemž patřil k nejužšímu vedení slovinských partyzánů. Po válce vykonával funkci zastupujícího ministra zahraničních věcí a také zasedal jako delegát v Organizaci spojených národů (OSN, 1949–1952). Krátkou dobu byl také předsedou bezpečnostního výboru OSN.
Po roce 1950 působil jako náměstek jugoslávského ministra zahraničních věcí a posléze zastupoval Jugoslávii jako velvyslanec ve Francii a v Indonésii. Roku 1963 byl jmenován ústavním soudcem. Prezentoval se jako enviromentalista.

K dalšímu čtení

Ales Bebler Dies at 74. Yugoslav Ex-Diplomat. In: New York Times, 13. 8. 1981, p. 93. PIRJEVEC, Jože: Jugoslávie 1918–1992. Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie. Praha: Argo, 2000.
Narození:
8. 6. 1907
Úmrtí:
12. 8. 1981
Člen KSČ:
Ne
Původ:
slovinský
Manžel / manželka:
Vera Hreščaková