Menu

Ján Bečko

Československý a slovenský politik, funkcionář sociální demokracie, člen československé exilové vlády, po válce člen Sboru pověřenců a politik za Stranu práce.

Životopis

V roce 1904 se vyučil zámečníkem v Podbrezové, poté působil do roku 1920 v místních železárnách jako dělník a odborový předák. V témže roce vstoupil do politiky a byl zvolen poslancem Národního shromáždění (NS) za Československou stranu sociálně demokratickou dělnickou. Mandát si podržel až do zániku republiky v roce 1939. Ve 20. letech působil jako profesionální funkcionář a redaktor stranického tisku. V letech 1921–1922 navštěvoval Obchodní akademii v Banské Bystrici. Kromě toho zastával od roku 1923 funkci předsedy Bratrské revírní pokladny v Banské Bystrici a od roku 1927 pak předsedy hornické revírní rady pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. Po Mnichovu se stal členem Národní strany práce a pokoušel se vyvíjet aktivity za slovenské sociální demokraty. V důsledku okupace zbytku českých zemí v březnu 1939 odešel do exilu. Ve Velké Británii patřil ke spojencům prezidenta Edvarda Beneše a stoupencům čechoslovakismu. V letech 1940–1945 byl členem londýnské Československé státní rady jako státní tajemník na ministerstvu sociální péče (1940–1941), vedoucím Nejvyššího účetního a kontrolního úřadu (1941–1942) a ministrem sociální péče a zdravotnictví (1942–1945). Po návratu do osvobozené vlasti byl členem a generálním tajemníkem slovenské Strany práce. Stal se poslancem Slovenské národní rady (1945–1948) a krátce i ředitelem repatriačního úřadu. Ve slovenském Sboru pověřenců zastával funkce pověřence zdravotnictví a krátce i financí. Po únorových událostech roku 1948 se stáhl z veřejného života. V letech 1948–1949 působil jako ředitel Československých státních lázní na Slovensku.

Roku 1958 byl zatčen za údajnou protistátní činnost a odsouzen k 11 letům odnětí svobody. Trest si odpykával v Ilavě. Propuštěn byl po amnestii prezidenta republiky v roce 1960.

K dalšímu čtení

LACINA, Vlastislav: Bečko Ján. In: Biografický slovník českých zemí. Bas–Bend. Praha: Historický ústav AV ČR – Libri, 2005, s. 319. TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. I. díl A–J. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 64. TOMEŠ, Josef: Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách sociální demokracie 1878–2003, biografický slovník. Praha: Cíl, 2013, s. 22. VALENTOVIČ, Štefan a kol.: Slovenský biografický slovník. I. zväzok. Martin: Matica slovenská, 1986, s. 176–177.

i
Narození:
16. 11. 1889
Jasenice u Brezna (okr. Banská Bystrice), Slovensko
Úmrtí:
14. 4. 1972
Bratislava
Jiné varianty jména a přezdívky:
Bečka
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
slovenská
Manžel / manželka:
Veronika Parničanová