Menu

Eduard Bělík

Technický mikrobiolog, vědecký pracovník Výzkumného ústavu antibiotik v Roztokách u Prahy, ředitel Výzkumného ústavu pro biofaktory a veterinární léčiva v Kouřimi.

Životopis

V roce 1943 vystudoval Spolkové reálné gymnázium ve Zlíně. V letech 1951–1957 pracoval ve Výzkumném ústavu antibiotik v Roztokách u Prahy.

V letech 1957–1959 působil jako ředitel Biotika, n. p., ve Slovenské Lupči a následně v letech 1960–1984 coby ředitel Výzkumného ústavu pro biofaktory a veterinární léčiva v Kouřimi. Vedle toho v letech 1964–1969 studoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Zabýval se technickou mikrobiologií, výzkumem a výrobou antibiotik a vitamínů. Podílel se na vypracování technologie aplikace několika veterinárních antibiotik (technického aureomycinu, chlortetracyklinu, bacitracinu, tylosinu či monesinu). V roce 1975 získal v Mikrobiologickém ústavu Československé akademie věd titul kandidát věd. Byl autorem řady odborných publikací a výsledky jeho výzkumu byly často patentovány.

K dalšímu čtení

HOUDEK, František: Bělík, Eduard. In: Biografický slovník českých zemí. Bas−Bend. Praha: Academia – Historický ústav AV ČR, 2005, s. 353. TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. I. díl A–J. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 72.

Narození:
18. 1. 1924
Trenčín, Slovensko
Úmrtí:
13. 6. 1984
Kouřim (okr. Kolín)
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká