Menu

Josef Bělina

Novinář, politik, člen švýcarské sociálně demokratické strany, odborář.

Životopis

Vyučil se strojním zámečníkem v Mladé Boleslavi. Poté pracoval v dělnických profesích ve Švýcarsku, kde se v roce 1912 zapojil do odborového hnutí sociálně demokratické strany. Stal se předsedou socialistické mládeže kantonu Bern (1914–1918), zástupcem generálního tajemníka švýcarských odborů (1917–1918) a zahraničně politickým redaktorem Berner Tagwacht. Po návratu do Československa (ČSR) působil jako tajemník Svazu kovodělníků v severovýchodních Čechách (1920–1927), člen městského zastupitelstva v Ústí nad Labem (1923–1927), zástupce generálního tajemníka Svazu kovodělníků a šéfredaktor listu Zájmy kovodělníků (1927–1939). Mezi lety 1927 a 1933 se věnoval protinacistickým aktivitámi, se svými projevy vystupoval jako řečník v Německu či v Československu. V rámci mezinárodních organizací byl členem a tajemníkem Internacionály kovodělníků (1930–1939). V březnu 1939 odešel do exilu ve Velké Británii, kde po celou dobu války působil jako prostředník mezi exilovou reprezentací a britskými odbory, zároveň byl vydavatelem několika levicových periodik a podílel se na československém vysílání British Broadcoasting Corporation (BBC). Také byl aktivní v britské pomocné organizaci Českého svěřeneckého fondu uprchlíků (Czech Refugee Trust Fund, předtím British Commitee for Refugees from Czechoslovakia) a v exilové sociální demokracii. Coby zastánce pravicového křídla sociálních demokratů spolupracoval se „Special Branch“ – výzvědným oddělením britské policie, které mělo odpovědnost za státní bezpečnost –, a mezi okruh jeho hlášení patřily informace o chování komunistů v levicových exilových organizacích (např. Mladé Československo). Z důvodu nesouhlasu s oficiální politickou linií Československé sociálně demokratické strany zůstal po osvobození v roce 1945 v Londýně. Po komunistickém státním převratu v ČSR organizoval v Anglii nové exilové vedení sociální demokracie, avšak v červenci 1948 náhle zemřel.

K dalšímu čtení

ŠIMSOVÁ, Sylva: Dokumenty o exilovém sociálně demokratickém politikovi Josefu Bělinovi v britských archivech. In: Securitas Imperii. Praha: ÚSTR, s. 265−284. TOMEŠ, Josef: Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2003. Biografický slovník. Praha: Demos – ČSSD, 2004, s. 24.
Narození:
26. 12. 1893
Velký Osek (okr. Kolín)
Úmrtí:
20. 7. 1948
Londýn, Velká Británie
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Emilie Charlotta Gabertová (1893, druhá manželka)
Děti:
děti z prvního manželství