Menu

Gustav Bock

Referent Národohospodářské komise při Ústředním výboru Komunistické strany Československa (NHK ÚV KSČ), náměstek na Ministerstvu vnitřního obchodu (MVO), ekonomický náměstek ředitele Státního nakladatelství technické literatury (SNTL).

Životopis

Studium na pražské Vysoké škole obchodní nedokončil z důvodu uzavření českých vysokých škol nacisty v listopadu 1939. Za okupace byl kvůli svému židovskému původu zatčen a v letech 1941−1945 internován v koncentračních táborech. Po osvobození v květnu 1945 obnovil své předválečné členství v Komunistické straně Československa (KSČ) a v červenci 1945 nastoupil na místo referenta na sekretariátu NHK ÚV KSČ. Zřejmě krátce po únorovém komunistickém státním převratu v roce 1948 přešel do služeb MVO, kde zastával funkci národohospodářského tajemníka a později se stal náměstkem ministra pro nepotravinářský sektor průmyslového zboží. V letech 1948−1951 se tak aktivně podílel na všech změnách týkajících se znárodňování, organizace vnitřního obchodu či úprav vnitřního trhu s průmyslovým zbožím. Kvůli kontaktům s Gejzou Pavlíkem, Noelem Fieldem a funkcím v národohospodářských orgánech byla jeho osoba zapletena do kauzy kolem „Rudolfa Slánského a spol.“, kvůli čemuž byl počátkem 50. let vyloučen z KSČ, opustil MVO a přešel do „výroby“ a později se stal vedoucím hlavní správy spotřebního zboží v Praze.
Od května 1956 pracoval v SNTL, kde prošel řadou funkcí. Od roku 1963 působil v SNTL na pozici zástupce šéfredaktora a později se stal ekonomickým náměstkem ředitele. V roce 1968 odjel s manželkou a dvěma dětmi do Francie, odkud se již nevrátili. Za nedovolený pobyt v cizině byl odsouzen v nepřítomnosti ke dvěma letům odnětí svobody. Dle kusých záznamů z dohledaných pramenů žil se svojí rodinou ve Švýcarsku, kde zřejmě pracoval jako úředník na Městském úřadu v Curychu.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - f. Velitelství StB (f. 310), sign. 310-84-13 f. Svazky kontrarozvědného rozpracování (f. KR), arch. č. KR-809820 MV (Arnošt Klíma), výpis z vyšetřovacího spisu VS-214/2-70 týkajícího se emigrace rodiny Bockových Sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (sb. MNB), arch. č. MNB-4, sv. 7 a MNB-5, sv. 19.

Narození:
12. 3. 1917
Praha
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ano
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Alice Reimanová (1919)
Děti:
Jan (1946), Kateřina (1948)