Menu

Jiří Bosák

Zřízenec na vyslanectví ve Stockholmu, osobní řidič ministra zahraničních věcí Vladimíra Clementise.

Životopis

Osobní řidič státního tajemníka a ministra zahraičních věcí Vladimíra Clementise. Ze zdravotních důvodů mu byl doporučen pobyt u moře. Na osobní příkaz Clementise byl vyslán do Švédska, kde se stal řidičem na československém vyslanectví ve Stockholmu. Později byl odvolán pro „nepřístojné“ chování, avšak odmítl se vrátit a zůstal v emigraci.

Prameny

Národní archiv - f. ÚV KSČ 1945−1948, Praha − komise − pro revize politických procesů − tzv. Barákova komise (f. ÚV KSČ - KOM I), sv. 20, inv. j. 398.

Narození:

Úmrtí:

Člen KSČ:
Ne