Menu

Bedřich Bruegel

Rakouský a československý spisovatel, básník, novinář, knihovník, úředník, diplomat a zástupce vedoucího Československé vojenské mise při Spojenecké kontrolní radě.

Životopis

Narodil se jako syn významného rakouského historika a odborníka na dějiny rakouského sociálnědemokratického hnutí Ludwiga Bruegela (1866–1942). Léta dospívání strávil v Praze a po absolvování vojenské služby se přihlásil ke studiu historie na vídeňské univerzitě, kde v roce 1921 úspěšně obhájil disertaci na téma dějin soužití Němců a Čechů v českých zemích. V meziválečném Rakousku se živil jako divadelní kritik a novinář. V letech 1922–1934 působil jako ředitel Společenskovědní studijní knihovny, spadající k vídeňské komoře práce. Byl též autorem krásné literatury, psal romány i povídky se sociální tematikou a lyrickou poezii. Již ve 20. letech se stal aktivním členem Rakouské sociálně demokratické strany (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) a její mládežnické organizace. Jakožto autor napsal řadu vzdělávacích a kulturně politických příspěvků pro hlavní stranické periodikum „Der Kampf“. Roku 1933 se stal jedním ze zakládajících členů Svazu socialistických spisovatelů Rakouska a krátkou dobu zastával funkci místopředsedy této organizace. Jako člen SPÖ se aktivně zapojil do tzv. únorových nepokojů v roce 1934, během nichž došlo k ozbrojeným střetům mezi socialistickými a fašistickými silami a jimž padly za oběť stovky lidí. V důsledku těchto událostí emigroval do Československa (ČSR). Poté, co mu rakouské úřady odebraly občanství, získal roku 1935 československou státní příslušnost. Působil jako úředník na československém Ministerstvu zahraničních věcí a psal novinové články do mnoha domácích periodik. V letech 1936–1937 absolvoval rozsáhlou cestu do Sovětského svazu (SSSR). Po přijetí mnichovské dohody a odstoupení československých pohraničních oblastí se na podzim roku 1938 rozhodl pro exil v Paříži. Po porážce Francie nacistickým Německem v létě 1940 odletěl se svojí manželkou do Anglie, kde působil až do konce druhé světové války jako úředník československého exilového Ministerstva zahraničních věcí. Po návratu do ČSR v roce 1945 vstoupil do diplomatických služeb. Od roku 1946 zastával post zástupce vedoucího Československé vojenské mise při Spojenecké kontrolní radě v rozděleném Berlíně pod generálem Františkem Dastichem. Po Dastichově odchodu do emigrace v důsledku komunistického státního převratu v ČSR v únoru 1948 převzal na počátku roku 1949 funkci vedoucího této mise. Roku 1950 na protest proti zneužívání soudní moci v probíhajících politických procesech v ČSR na funkci rezignoval a emigroval do Londýna, kde žil až do své smrti.

K dalšímu čtení

FOUSEK, Pavel: První desetiletí existence Spolkové republiky Německo pohledem Československé vojenské mise u Spojenecké kontrolní rady v Německu – vývoj problému od doby druhé světové války do roku 1958. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2022. Das Rote Wen, životopis B. Bruegela (online, 4.1.2024): https://dasrotewien.at/seite/bruegel-fritz; Wikipedia – Die Freie Enzyklopädie, B. Bruegel (online, 4.1.2024): https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Br%C3%BCgel
Narození:
13. 2. 1897
Vídeň, Rakousko-Uhersko
Úmrtí:
4. 7. 1955
Londýn, Velká Británie
Jiné varianty jména a přezdívky:
Friedrich Brügel, Fritz Brügl, Bedřich Dubský, Dr. Dubský
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
rakouská, česká
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Věra Dubská