Menu

Karel Brušák

Literární kritik, bohemista, historik, básník a překladatel, dlouholetý komentátor českého vysílání British Broadcasting Corporation (BBC).

Životopis

V roce 1936 vystudoval literární vědu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v období svých studií se také údajně stal členem Komunistické strany Československa (KSČ). Po absolutoriu odjel do zahraničí, nejprve do občanskou válkou zmítaného Španělska, později přesídlil do Paříže, kde pracoval v nově zřízeném Musée de l´Homme. Zároveň byl literárně činný, přičemž publikoval své básně a kritiky v periodicích „Mladá kultura“, „Tvorba“, „U bloku“ či v „Kritickém měsíčníku“. Po vypuknutí druhé světové války odešel v roce 1940 z nacisty okupované Francie do Londýna a stal se úředníkem kulturního oddělení československého exilového Ministerstva zahraničních věcí. Posléze také působil jako komentátor českého vysílání BBC. Po válce zůstal ve Spojeném království a v roce 1948 přijal britské státní občanství.
V následujících desetiletích nadále působil jako komentátor BBC a ve svých relacích (zejm. z 50. let) často kritizoval komunistický režim v Československu, z jehož strany byl zase napadán mj. z „trockismu“. V roce 1962 se stal docentem a později profesorem na Univerzitě v Cambridge, kde do roku 1999 přednášel bohemistiku. Badatelsky se věnoval avantgardě i středověké literatuře, psal básně, povídky, rozhlasové či divadelní hry. Byl také autorem několika anglických učebnic češtiny. Z jeho literárního díla je možné zmínit soubor povídek „Opojená mlha“ (1933), „Devět přednášek z dějin české politiky“ (1949) či básnickou sbírku „Veřejnost země“ (1956). Po pádu komunistického režimu se počátkem 90. let podílel na reformě českého vysokého školství.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Svazky kontrarozvědného rozpracování (KR), arch. č. KR-792220 MV (Ludmila Brušáková).

K dalšímu čtení

ČULÍK, Jan: Zemřel Karel Brušák. In: Britské listy, 11. 6. 2004 (online, 29. 6. 2023): https://legacy.blisty.cz/art/18504.html TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. I. díl A–J. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 147. PYNSENT, Robert B.: Karel Brušák. In: Slovo a mysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia. Praha: FF UK, 2005, č. 3 (online, 29. 6. 2023): http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/59
Narození:
2. 7. 1913
Praha
Úmrtí:
3. 6. 2004
Velká Británie
Člen KSČ:
Ano
Manžel / manželka:
Ludmila Bürgerová (1914)