Menu

Karel Bulatý

Tajemník pobočky americké ropné společnosti v Praze, zástupce přednosty Ústřední rozdělovny minerálních olejů, vedoucího dovozního odboru na generálním ředitelství Československých chemických závodů, n. p. (ČSCHZ, n. p.).

Životopis

Narodil se v zámožné židovské rodině v Rijece, kde jeho otec vedl filiálku rakouské firmy na výrobu škrobu. V roce 1910 byl otec přeřazen do Prahy, kam se odstěhoval s celou rodinou. Karel Bulatý absolvoval v roce 1926 střední školu s maturitou a ihned poté nastoupil místo u firmy Schlenker v Rijece, u níž pracoval do roku 1928. Poté se vrátil do Československa (ČSR), kde působil jako statistický úředník, vedoucí oddělení a od roku 1933 coby tajemník ředitele u pražské pobočky americké firmy Vacuum Oil Company. Mezitím se v roce 1930 stal členem Komunistické strany Československa (KSČ). V důsledku okupace zbytku českých zemí nacistickým Německem v březnu 1939 byl kvůli svému židovskému původu sesazen z funkce a později zatčen a do konce války vězněn v několika koncentračních táborech. Po osvobození se vrátil do Prahy, změnil si jméno z Bullati na Bulatý a na doporučení Rudolfa Slánského byl zaměstnán jako zástupce přednosty Ústřední rozdělovny minerálních olejů na Ministerstvu průmyslu. Po komunistickém únorovém státním převratu byl přeřazen na generální ředitelství ČSCHZ, n. p., a pověřen funkcí vedoucího dovozního odboru. V souvislosti s kauzou osob kolem Rudolfa Slánského byl vyšetřován Státní bezpečností, kdy mu bylo kladeno za vinu mj. „svazování tuzemského hospodářství s kapitalistickými firmami“. Pro nedostatek důkazů byl propuštěn na svobodu.
V období po procesu s „Rudolfem Slánským a spol.“ pracoval jako brusič kovů ve Škodových závodech v Praze. V roce 1968 emigroval do Švýcarska v důsledku okupace Československé socialistické republiky (ČSSR) vojsky Varšavské smlouvy.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - f. Sekretariát (ministra národní bezpečnosti) ministra vnitra, I. díl (f. A 2/1), inv. j. 1541. sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (sb. MNB), arch. č. MNB-26, sv. 4 f. Historický fond Státní bezpečnosti (H), arch. č. H-363

Narození:
2. 3. 1908
Rijeka, Rakousko-Uhersko
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ano
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Gabriela Lendnerová (1912)
Děti:
Tomáš (1938), Milan (1946), Pavel (1948)