Menu

Darko Černej

Jugoslávský diplomat a právník slovinského původu, v letech 1945–1948 vykonával post velvyslance v Československu.

Životopis

Studoval práva v Lublani a v Záhřebu, kde roku 1930 získal doktorát. V letech 1930−1943 pracoval u soudního dvora i v advokátní službě v Lublani. Po okupaci slovinského území během druhé světové války se zapojil do vedení odbojové organizace Osvobozenecká fronta (OF) jako zástupce Nezávislé demokratické strany Jugoslávie. Jeho sestra, známá slovinská spisovatelka, Anica Černej, zahynula roku 1944 v koncentračním táboře Ravensbrück. Od září 1943 do března 1944 zastával v OF pozici právního referenta ve správní komisi pro osvobozené území. Od března do konce roku 1944 pak vykonával funkci náčelníka úseku branné moci při předsednictvu Slovinské národně osvobozenecké rady a Národním výboru pro osvobození Jugoslávie. V září 1944 byl zvolen za člena Výkonného výboru OF. Po osvobození země vstoupil do diplomatické služby nově ustanovené Federativní lidové republiky Jugoslávie a postupně zastával velvyslanecké posty v Československu (1945−1948) a ve Švédsku (1952−1955).

Dále působil jako jugoslávský velvyslanec v Itálii (1955−1958) a ve Francii (1960−1962). V letech 1963–1974 vykonával funkce soudce Ústavního soudu Socialistické republiky Slovinsko a předsedy Svazu právníků Slovinska.

K dalšímu čtení

PIRJEVEC, Jože: Jugoslávie 1918–1992. Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie. Praha: Argo, 2000. Wikipedija: Prosta encyklopedija - Darko Černej (online, 11. 8. 2022): https://sl.wikipedia.org/wiki/Darko_%C4%8Cernej#cite_note-2

i
Narození:
8. 12. 1906
Griže (Slovinsko), Rakousko-Uhersko
Úmrtí:
23. 8. 1990
Lublaň, Slovinsko
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
jugoslávská
Původ:
slovinský