Menu

Josef Chmelař

Československý literát, žurnalista a diplomat, dlouholetý úředník zpravodajské sekce ministerstva zahraničních věcí (MZV).

Životopis

Absolvoval reálnou školu v Náchodě. Poté nedokončil vysokoškolská studia pražské techniky a od roku 1909 se věnoval literární činnosti a žurnalistice. Od mládí inklinoval k sociální demokracii a v roce 1909 se stal redaktorem jejího pardubického periodika Východočeský obzor. Za první světové války spolupracoval s domácím odbojem a podílel se na vydávání nelegálních Socialistických listů ve Vídni. Roku 1920 vstoupil jako úředník do služeb MZV. Po celou dobu své profesní kariéry na MZV působil v jeho zpravodajské sekci, v letech 1926−1931 coby vrchní odborový rada, poté jako ministerský rada. Současně zastával funkci redaktora oficiální oborové revue Zahraniční politika, kam přispíval texty na aktuální politická a společenská témata (např. problematika zahraničních vztahů, Společnost národů a situace československých menšin). Jeho texty byly vydavatelstvím Orbis překládány i do cizích jazyků. Publikoval i práce o vnitřním vývoji Československa a psal hesla do Ottova slovníku naučného. Po okupaci v březnu 1939 odešel na Prezidium ministerské rady, nicméně byl brzy penzionován a věnoval se literárním aktivitám. Krátce po osvobození republiky v květnu 1945 vydal historický román Mlčení. Jednalo se o první poválečnou českou knihu o životě v protektorátu. Hned v květnu 1945 se vrátil do služby na obnoveném MZV jako přednosta zpravodajské sekce. Krátce po komunistickém únorovém převratu v roce 1948 ho v této funkci nahradil Evžen Klinger a v březnu 1950 Chmelař odešel definitivně do penze.

K dalšímu čtení

DEJMEK, Jindřich a kol.: Diplomacie Československa. Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918−1992). Praha, 2013, s. 98. KOLÁŘ František a kol.: Kdo byl kdo za první republiky. Politická elita meziválečného Československa 1918−1938. Praha: Pražská edice, k. s., 1998, s. 107.
i
Narození:
23. 12. 1885
Vrchoviny (okr. Nové město nad Metují)
Úmrtí:
11. 12. 1969
Praha
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká