Menu

Francis Claud Cockburn

Britský levicový novinář a spisovatel, vlivný člen Komunistické strany Velké Británie (CPGB) a zahraniční reportér několika významných tamních periodik.

Životopis

Narodil se v Pekingu jako syn významného britského diplomata a tamního generálního konzula Henryho Cockburna. Vysokoškolské vzdělání získal na oxfordské univerzitě. Během studií cestoval po Německu a později USA, kde pracoval jako zahraniční korespondent pro deník The Times. Velká hospodářská krize a sňatek s krajně levicovou novinářkou Hope Hale Davisovou vedly k jeho radikalizaci a posunu směrem k marxismu. Již po návartu do Velké Británie opustil v roce 1933 The Times a založil vlastní zpravodaj The Week. Ve svých článcích kritizoval britskou zahraniční politiku usmiřování nacistického Německa (tzv. appeasement) a v důsledku toho se na jistou dobu ocitl v hledáčku britské tajné služby. Roku 1936 se na základě osobní prosby generálního tajemníka Komunistické strany Velké Británie (The Communist Party of Great Britain, CPGB) Harryho Pollita zapojil jako válečný reportér na straně republikánské Lidové fronty do probíhající občanské války ve Španělsku (1936−1939), odkud psal reportáže pro komunistický zpravodaj The Daily Worker pod pseudonymem „Frank Pitcairn“. Navázal osobní vztahy a spolupráci s vojáky ze Sovětského svazu (SSSR), mezi nimiž figuroval také Mikhail Koltsov, žurnalista a agent Lidového komisariátu vnitřních záležitostí (NKVD). Tato známost se promítla také do Cockburnových tendenčních a často velmi zavádějící článků, které se dočkaly kritiky ze strany dalších válečných dopisovatelů, bojujících na republikánské straně. Spisovatel George Orwell jej ve svém díle Hold Katalánsku osočil z podlézání vedení Komunistické internacionály (Kominterna) a posilování stalinistických sil uvnitř republikánské fronty. Po uzavření německo-sovětského paktu o neútočení ze srpna 1939 a vypuknutí druhé světové války o několik dní později britská vláda na čas zakázala vydávání periodik The Week a The Daily Worker vzhledem k jejich vazbám na mezinárodní komunistické hnutí. K obnovení jejich činnosti došlo po zapojení SSSR do bojů proti Německu na straně Spojenců v roce 1941. Konec války a vítězství Labouristické strany v britských volbách vedly k jeho odchodu z CPGB a k příklonu k labouristům. Roku 1947 odešel s rodinou do Irska, kde se věnoval psaní článků pro deník The Irish Times.
V 50. letech se kromě žurnalistiky věnoval beletristické tvorbě. Jeho román z kriminálního prostředí Poraz ďábla (1951) se dokonce dočkal filmové podoby. Také pracoval na psaní svých pamětí, které pak vyšly ve třech svazcích v průběhu 50. a 60. let.

K dalšímu čtení

Encyklopedie Spartacus Educational, životopis C. Cockburna (online, 9. 9. 2022): https://spartacus-educational.com/SPcockburn.htm ORWELL, George: Hold Katalánsku. Praha: Argo, 2015.
i
Narození:
12. 4. 1904
Peking, Čína
Úmrtí:
15. 12. 1981
Cork, Irsko
Jiné varianty jména a přezdívky:
Claud Cockburn
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
anglická
Manžel / manželka:
Hope Hale Davisová (1903), Jean Iris Rossová (1911), Patricia (1914)
Děti:
Claudia (1933), Sarah (1939), Alexander (1941), Andrew (1947), Patrick (1950)