Menu

Karel Cvachovec

Právník, úředník a politik za agrárníky, vysoce postavený funkcionář Baťových závodů.

Životopis

Po absolvování gymnázia v Klatovech v roce 1927 se přihlásil ke studiu pražských práv, během nichž se stal aktivním členem Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu (tzv. agrární strana) a posléze i blízkým spolupracovníkem agrárnického politika a pozdějšího předsedy vlády Františka Udržala, pro něhož pracoval jako osobní tajemník. Po dokončení studií v roce 1932 působil jako koncipient, absolvoval povinnou vojenskou službu a věnoval se advokátní praxi. V roce 1938 spojil svou další profesní dráhu s Baťovými závody, kde působil jako blízký spolupracovník generálního ředitele podniku a ministra veřejných prací Dominika Čipery. Po Čiperově odchodu z protektorátní vlády roku 1941 se věnoval vedení právního a daňového oddělení Baťových závodů ve Zlíně. Jeho cenné zkušenosti v oblasti průmyslové sféry vedly k tomu, že byl po osvobození republiky v roce 1945 jmenován do funkce vládního pověřence pro industrializaci Slovenska (1946). Poté zastával post sekčního vedoucího na ministerstvu vnitřního obchodu a byl též členem dozorčí rady Československé národní banky. Po komunistickém státním převratu odmítl v roce 1949 nabízený post ředitele Vítkovických železáren a rozhodl pro odchod do exilu. Roku 1950 emigroval do Kanady, kde se věnoval podnikovému právu a advokacii. V Torontu pracoval jako znalec obchodního práva pro Baťovy závody.

Stal se významnou osobností československého exilu v Kanadě a USA. Spolu s bývalými ministry Ladislavem Feierabendem a Josefem Černým byl členem exilového vedení agrární strany. Zastával též významné funkce v rámci Masarykova institutu paměti a Československého krajanského sdružení v Kanadě. V exilu si získal respekt jako předseda torontské skupiny Společnosti pro vědu a umění, která vyvíjela rozsáhlé aktivity v oblasti kulturního života. Zahynul tragicky během automobilové nehody v americkém Miami roku 1982.

K dalšímu čtení

KREJČÍ, Vladimír: Poznamenaný. Deset měsíců s Janem A. Baťou. Zlín: Kniha Zlín, 2019. LACINA, Vlastislav: Cvachovec Karel. In: Biografický slovník českých zemí. C. Praha: Historický ústav AV ČR – Libri, 2005, s. 478. PEJSKAR, Jožka: Poslední pocta. Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948–1984, sv. 2. Curych: Konfrontace, 1985, s. 47−49.

i
Narození:
8. 11. 1908
Řakom (okr. Klatovy)
Úmrtí:
23. 10. 1982
Miaimi (Florida), USA
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Miroslava