Menu

Michael Davidson

Britský novinář, spisovatel a pederast.

Životopis

Narodil se v anglické středostavovské rodině a dětství strávil nejprve na Normanských ostrovech a poté v britském Hampshire. Po absolvování střední školy v anglickém Lansingu narukoval roku 1914 do britské armády a zapojil se do bojů první světové války na západní frontě. V průběhu třetí bitvy u Yper v roce 1917 byl těžce raněn. Po skončení války se uchýlil do Jižní Afriky, kde se krátkou dobu věnoval farmaření. Po návratu do Spojeného království působil od roku 1922 jako novinář. Mezi lety 1928 a 1933 pracoval jako zahraniční korespondent v Berlíně. Zde se spřátelil s intelektuály a novináři z levicových kruhů a zajišťoval překlady jejich knih a článků do angličtiny. Právě německá levicová inteligence mu odhalila vzrůstající ohrožení, které pro Německo i demokracii představovala Národně socialistická německá dělnická strana (NSDAP) pod vedením Adolfa Hitlera. Díky tomu vstoupil také do Komunistické strany Německa (Kommunistische Partei Deutschlands, KPD) a zároveň zkoušel publikovat řadu kritických článků upozorňujících britskou veřejnost na nebezpečí nacistické ideologie. V červenci 1933 uprchl před nacisty do Londýna. Ve Velké Británii se však ocitl pod neustálým dohledem tajných služeb, kterým vadilo jeho předchozí angažmá v KPD. Od roku 1947 pak působil jako zahraniční zpravodaj pro řadu britských a amerických deníků, jako byly např. The Observer, The News Chronicle či The New York Times.
Jako korespondent působil především v oblastech rozpadajícího se poválečného britského impéria, jako byla např. Malajsie či Kypr. Svou kritikou britské koloniální správy si vysloužil nepřízeň tamějších úřadů. V roce 1958 ukončil svou novinářskou kariéru a vydal se do Itálie, kde se věnoval výhradně spisovatelské činnosti. Jeho memoárová tvorba (vzpomínkové knihy „The World, the Flesh“ a „Myself“ z roku 1962 či „Some Boys“ z roku 1971) získala na jednu stranu mimořádný ohlas čtenářské obce a ocenění z řad literárních kruhů, na straně druhé vzbudila značné kontroverze otevřeným popisem homosexuálních vztahů s mladými muži a chlapci v průběhu jeho života.

K dalšímu čtení

Greek Love through the ages – M. Davidson (online, 28.9.2023): https://www.greek-love.com/index.php?option=com_content&view=article&id=306&catid=33; Wikipedia – The Free Encyklopedia, Michael Davidson (citováno dne 28.9.2023): https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Davidson_(journalist)
Narození:
24. 2. 1897
Warwick Road (Londýn), Velká Británie
Úmrtí:
19. 11. 1975
Victoria (Gozo), Malta
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
anglická