Menu

Patrick Henry Dean

Britský právník a diplomat, stálý zástupce Spojeného království u Organizace spojených národů (OSN) a velvyslanec ve Washingtonu.

Životopis

Narodil se jako syn uznávaného patologa a profesora cambridgeské univerzity Henryho Roye Deana a jeho manželky Irene. S výbornými výsledky absolvoval právnickou fakultu Univerzity v Cambridgi a po neúspěšné snaze prosadit se v advokacii zakotvil v britské státní správě, kde spojil svou budoucí dlouholetou kariéru s Ministerstvem zahraničí (MZ). Zde působil jako uznávaný právní poradce a po vypuknutí druhé světové války řešil právní náležitosti spjaté se složitými zahraničněpolitickými tématy, jako např. problematiku zákona o půjčce a pronájmu, který umožňoval zásobování Spojenců (včetně Velké Británie) doposud neutrálními USA, dále se účastnil diskusí s londýnskými exilovými vládami spojeneckých zemí sdruženými v antihitlerovské koalici či vyjednávání o výměně válečných zajatců s Německem a Itálií. Své cenné zkušenosti z oblasti mezinárodního práva a diplomacie využil i na významném postu zvláštního britského poradce na konferencích v Jaltě v únoru 1945 a v Postupimi v červenci až srpnu téhož roku, kdy se zapojil do jednání o navrácení válečných zajatců do vlasti. Sloužil též jako justiční poradce u poválečného tribunálu s německými válečnými zločinci v Norimberku a u správy britské okupační zóny v rozděleném Německu. Roku 1946 byl jmenován vedoucím zvláštního úseku MZ pro otázky spjaté s Německem. Zastával i řadu dalších vlivných pozic, mj. měl na starosti součinnost mezi civilními složkami britské státní správy a armádou.
V roce 1957 byl pasován na rytíře. Mezi lety 1960−1964 působil jako stálý zástupce vlády Jejího Veličenstva při OSN. V letech 1965−1969 vykonával post britského velvyslance ve Washingtonu. V této funkci se potýkal např. s důsledky amerického vojenského angažmá ve Vietnamu a účastnil se jednání o zajištění britského vlivu východně od Suezu. Po odchodu z diplomacie na počátku 70. let působil jako právní poradce globální finanční skupiny American Express Company.

K dalšímu čtení

Sir Patrick Dean of Britain, 85, Envoy to U. N. and Washington. In: New York Times, 16. 11. 1994, p. D25. Wikipedia − The Free Encyklopedia, Patrcik. H. Dean (online 28. 9. 2023): https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Dean_(diplomat)
Narození:
16. 3. 1909
Berlín, Německo
Úmrtí:
5. 11. 1994
Kingston (Royal Borough of Kingston upon Thames, Londýn), Velká Británie
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
anglická
Manžel / manželka:
Patricia Wallace Jackson (1922)
Děti:
James, Peter