Menu

Shiela Grant Duffová

Britská novinářka, spisovatelka a zahraniční zpravodajka, odpůrkyně politiky appeasementu, vedoucí československé sekce válečného vysílání BBC.

Životopis

Narodila se jako dcera významného vojáka a diplomata Adriana Granta Duffa a aristokratky Ursuly Lubbockové. Otcova smrt v bitvě na Aisne v průběhu první světové války a matčiny protiválečné postoje silně ovlivnily její pacifistické smýšlení. Absolvovala filozofii na oxfordské univerzitě a záhy se rozhodla pro žurnalistickou dráhu. V redakci deníku The Times byla její žádost o zaměstnání zamítnuta s odůvodněním, že práce zahraniční dopisovatelky není vhodná pro ženu. Přemístila se do Paříže, kde působila jako dopisovatelka pro deník Chicago Daily News. Navázala řadu kontaktů s vlivnými evropskými novináři, umělci a intelektuály a po nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu v roce 1933 upozorňovala ve svých článcích na nebezpečí nacismu. Politicky měla blízko k představitelům britských labouristů. Roku 1935 doprovázela jako asistentka a průvodkyně významného indického politika Jawáharlála Néhrúa během jeho návštěvy Anglie. Tato zkušenost ovlivnila její protikoloniální postoje. V roce 1936 odcestovala do Prahy, kde působila jako korespondentka deníku The London Observer. V době vzrůstající nacistické agrese poukazovala na nutnost obrany Československa (ČSR) a navázala řadu kontaktů s klíčovými osobnostmi tuzemského politického života. Mezi její osobní přátele patřili např. Hubert Ripka či budoucí ministr zahraničí Jan Masaryk, který se později stal kmotrem jedné z jejích dcer. V době sílící politiky appeasementu (tzv. ústupků) vůči Německu se ve své vlasti setkávala s výrazným nepochopením a odsuzováním svých ostře protiněmeckých názorů. Roku 1937 opustila redakci The London Observer a stala se novinářkou na volné noze. V době mnichovské krize vydala knihu Evropa a Češi, ve které kritizovala tehdejší britskou konzervativní vládu a obhajovala československé postoje. Po vypuknutí druhé světové války aktivně podporovala československý zahraniční odboj a exilovou vládu v Londýně. Od roku 1940 působila v Královském institutu pro mezinárodní vztahy a ve spolupráci s britským historikem Arnoldem Toynbeem napsala knihu s názvem Německý protektorát: Češi pod německou nadvládou, v níž se zaměřila na analýzu fungování německé okupační správy na území Protektorátu Čechy a Morava. V letech 1940−1944 působila jako vedoucí československé sekce válečného vysílání British Broadcoasting Corporation (BBC). V té době se provdala za Noela Newsoma, ředitele evropského vysílání BBC. V psaní o československé politice a o návštěvách střední Evropy pak pokračovala i v letech po skončení druhé světové války až do komunistického převratu v Československu roku 1948. Po neúspěšném prvním manželství se roku 1952 podruhé provdala za ruského emigranta Michaela Sokolova, s nímž žila na farmách v Anglii a v Irsku.
V roce 1982 publikovala vzpomínkovou knihu „The parting of ways: a personal accound of the thirties“, v níž se věnovala významu své žurnalistické práce a době strávené v meziválečném Československu.

K dalšímu čtení

The Guardian, nekrolog S. Grant Duffové (online, 16. 10. 2022): https://www.theguardian.com/news/2004/apr/03/guardianobituaries Wikipedia – The Free Encyklopedia, Shiela Grant Duff (online, 16. 10. 2022): https://en.wikipedia.org/wiki/Shiela_Grant_Duff
i
Narození:
11. 5. 1911
Londýn, Velká Británie
Úmrtí:
19. 3. 2004
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
anglická
Manžel / manželka:
Noel Newsome, Michael Grant Sokolov
Děti:
pět