Menu

John Foster Dulles

Americký právník, politik, diplomat, delegát OSN, ministr zahraničních věcí USA.

Životopis

Vystudoval práva a filozofii. Jeho bratrem byl Allen Dulles, pozdější ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (Central Intelligence Agency, CIA). Stal se úspěšným právníkem a v roce 1919 zastupoval jako právní zástupce delegaci USA na pařížské mírové konferenci. Během své profesní kariéry se ve 20. a 30. letech specializoval na oblast mezinárodního finančnictví a coby věřící se účastnil také řady konferencí duchovních. V církevních institucích se za druhé světové války angažoval v otázkách zajištění budoucího celosvětového míru. V roce 1945 byl poradcem americké delegace na zakládající konferenci Organizace spojených národů (OSN) a v letech 1946−1950 se stal jejím delegátem. Ze svých pozic v rámci Republikánské strany ovlivňoval směřování americké zahraniční politiky a koncem 40. let podporoval tvrdý postup proti sovětské expanzi v Evropě, přičemž tzv. Trumanovu doktrínu o zadržování komunismu považoval za nedostatečnou.
Po nástupu prezidenta D. D. Esienhowera byl jmenován ministrem zahraničních věcí (1953−1959). Stal se jednou z ústředních postav tzv. studené války, patřil k propagátorům budování Severoatlantické aliance (North Atlantic Treaty Organization, NATO) a zasazoval se o masovou výrobu jaderných zbraní s cílem zlomit Sovětský svaz (SSSR). Od roku 1956 trpěl rakovinou, na kterou později zemřel.

K dalšímu čtení

TEED, Peter: Moderní oxfordský slovník 20. století. Praha: Iris, 1994, s. 122. Wikipedia: The Free Encyklopedia: John Foster Dulles, 11. 6. 2022: https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Foster_Dulles
i
Narození:
25. 2. 1888
Washington, D. C., USA
Úmrtí:
24. 5. 1959
Washington, D. C., USA
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
americká
Manžel / manželka:
Janet Pomeroy Averyová (1891)
Děti:
John Watson (1913), Avery Robert (1918), Lillias (1914)