Menu

Eliahu Elath

Izraelský diplomat, novinář a spisovatel, první velvyslanec Izraele v USA, druhý izraelský velvyslanec ve Velké Británii, rektor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

Životopis

Narodil se na území dnešní Ukrajiny, která byla součástí tehdejšího carského Ruska, jako Eliahu Menahemovič Epstein do rodiny strojního inženýra (posléze přijali příjmení „Elath“). Již během nedokončeného studia na kyjevské univerzitě se aktivně zapojil do mezinárodního sionistického hnutí, za což jej sovětské úřady poslaly na sedm měsíců do vězení. V roce 1924 se rozhodl opustit Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) a usídlil se v britském mandátním území v Palestině. Následujících deset let se živil převážně prací v zemědělství a současně vystudoval na Americké univerzitě v Bejrútu sociologii, blízkovýchodní kulturu a cizí jazyky. Za vysokoškolských studií se vydal na dráhu žurnalisty a mezi lety 1931 až 1934 se angažoval jako zpravodaj agentury Reuters pro oblast Sýrie a Libanonu. Od roku 1934 působil v rámci politického oddělení Židovské agentury v Palestině (známé též pod názvem „Sochnut“, sloužila jako neoficiální vláda pro židovské obyvatele na mandátním území) jako ředitel její sekce pro oblast Blízkého východu, jež výrazně podporovala židovské osidlování Palestiny. Roku 1945 odešel do Washingtonu, kde vykonával funkci ředitele tamější politické kanceláře „Sochnutu“. Po vzniku státu Izrael v květnu 1948 se sešel s americkým prezidentem Harrym S. Trumanem, jenž jeho prostřednictvím adresoval vládě nově vzniklého státu oficiální diplomatické uznání existence ze strany USA. Od května 1948 až do roku 1950 vykonával post prvního izraelského velvyslance v USA. V letech 1950–1959 pak působil jako druhý velvyslanec židovského státu ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.
Ve své pozici izraelského velvyslance u vlády Jejího Veličenstva sehrál důležitou roli při diplomatických jednáních při řešení tzv. Suezské krize roku 1956, kdy se Izrael ve spolupráci s vládami Francie a Velké Británie pokusil získat kontrolu nad strategicky důležitým Suezským průplavem na úkor Egypta. Roku 1959 opustil diplomatické služby a vrátil se do Izraele. V letech 1962 až 1968 zastával post rektora Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Vydal několik publikací zaměřených na geopolitický vývoj oblasti Blízkého východu a spletité vztahy židovského a arabského etnika.

K dalšímu čtení

Center for Israel Education, životopis E. Elatha (online, 4. 11. 2023): https://israeled.org/eliahu-eilat-epstein-passes-away/; Jewish Virtual Library, životopis E. Elatha (online, 4. 11. 2023): https://www.jewishvirtuallibrary.org/eliahu-elath-epstein; New York Times: Eliahu Elath, a Founder of Israel And an Ardent Zionist, 86, Dies, 22. 6. 1990, p. D 18.
Narození:
16. 7. 1903
Snovsk, Ruské impérium
Úmrtí:
21. 6. 1990
Jeruzalém, Izrael
Jiné varianty jména a přezdívky:
Eliahu Menahemovič Epstein
Člen KSČ:
Ne
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Zehava Zalelová (1910)