Menu

Evžen Erban

Generální tajemník Ústřední rady odborů (ÚRO), vrcholný funkcionář sociálně demokratické strany, ministr sociální péče, člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), předseda Ústředního výboru Národní fronty (ÚV NF), poslanec Národního shromáždění (NS).

Životopis

V roce 1935 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od počátku 30. let byl aktivním členem Československé sociálně demokratické strany dělnické na Vsetínsku. Za nacistické okupace působil jako tajemník Národní odborové ústředny zaměstnanecké a zároveň se zapojil do odboje v ilegálních odborových strukturách. Byl jedním z iniciátorů vzniku České národní rady a aktivně se zúčastnil Pražského povstání v květnu 1945. Po válce zastával funkci generálního tajemníka Ústřední rady odborů (1945–1950) a působil ve vrcholových pozicích sociálně demokratické strany, kde se profiloval jako zastánce prokomunistického křídla. Současně také zasedal jako poslanec v Národním shromáždění, kde svůj mandát zastával až do roku 1954. V rámci odborů se v roce 1948 aktivně podílel na únorovém komunistickém převratu, stal se členem předsednictva tzv. ústředního akčního výboru Národní fronty a v rekonstruované Gottwaldově a později Zápotockého vládě zastával post ministra sociální péče (1948–1951). Posléze měl významný podíl na sloučení sociálně demokratické strany s Komunistickou stranou Československa (KSČ), v níž se stal členem předsednictva Ústředního výboru KSČ (1948–1952).
Během represí proti sociálním demokratům v první polovině 50. let se stáhl z veřejného života a vykonával funkci předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení (1952–1963) a předsedy Státní správy hmotných rezerv (1963–1968). Politického vlivu dosáhl opět koncem 60. let a v období tzv. normalizace, kdy byl generálním tajemníkem Ústředního výboru Národní fronty, členem ÚV KSČ, poslancem a členem předsednictva Sněmovny národů Federálního shromáždění či členem a předsedou České národní rady.

K dalšímu čtení

VONDRA, Roman: Erban Evžen. In: ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) A–K. Praha: Academia – ÚSTR, 2018, s. 311–314. TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. I. díl A–J. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 293. TOMEŠ, Josef: Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2003. Biografický slovník. Praha: Demos – ČSSD, 2004, s. 39–40.
i
Narození:
18. 6. 1912
Vsetín
Úmrtí:
26. 7. 1994
Praha
Jiné varianty jména a přezdívky:
Eugen Erban
Člen KSČ:
Ne
Manžel / manželka:
Zora Doskočilová (1924)