Menu

Ladislav Feierabend

Národohospodář, politik, organizátor československého zemědělského družstevnictví, ministr zemědělství a exilový ministr financí, účastník protikomunistického odboje, člen Rady svobodného Československa.

Životopis

V roce 1915 promoval na Právnické fakultě české Karlo–Ferdinandovy univerzity v Praze. Po krátké praxi v soudní službě působil ve 20. a 30. letech v zemědělském družstevnictví jako tajemník a posléze jako člen představenstva Ústřední jednoty českých hospodářských družstev, ředitel Kooperativy, nákupní jednoty hospodářských družstev v Praze, předseda pražské Plodinové burzy, předseda Československé obilní společnosti, místopředseda Československého exportního ústavu či jako člen představenstva Centrokooperativu, svazu jednot hospodářských družstev v Republice československé. Byl členem agrární strany a od října 1938 do ledna 1940 působil jako ministr zemědělství ve vládách Jana Syrového a Aloise Eliáše. Po okupaci se zapojil do odboje a v roce 1940 byl nucen uprchnout před možným zatčením do Velké Británie. V exilu se stal členem vlády, v níž zastával post ministra financí (1941−1945). Po válce vstoupil do Československé strany národně socialistické (ČSNS), působil v představenstvu Kooperativy (1947−1948) a hospodařil na svém statku v Mirošově u Rokycan. Po komunistickém státním převratu v únoru 1948 odešel do exilu a od roku 1950 žil v USA.
V exilu se věnoval publicistické činnosti, stal se členem Rady svobodného Československa, spolupracoval s rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa, a také působil jako ekonomický redaktor Hlasu Ameriky. V 60. letech vydal své obsáhlé paměti.

K dalšímu čtení

HARNA, Josef: Feierabend Ladislav Karel. In: Biografický slovník českých zemí. Ep−Fe. Praha: Academia – Historický ústav AV ČR, 2016, s. 90−91. TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. I. díl A–J. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 303.
i
Narození:
14. 6. 1891
Kostelec nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou)
Úmrtí:
15. 8. 1969
Villach (Korutany), Rakousko
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Jana Hartmanová