Menu

Noel Haviland Field

Zaměstnanec amerického ministerstva zahraničí a Společnosti národů, novinář, bratr Hermanna Fielda, spolupracovník sovětské a americké zpravodajské služby.

Životopis

V roce 1924 vystudoval Univerzitu v Harvardu. Poté pracoval pro americké ministerstvo zahraničí v divizi pro západoevropské záležitosti (1926−1936). Ve druhé polovině 30. let se stal členem odzbrojovací komise Společnosti národů v Ženevě a posléze působil jako její zástupce pro pomoc tzv. interbrigadistům španělské občanské války (1936−1939). Jako levicový intelektuál a antifašista sympatizoval se Sovětským svazem (SSSR), což ho přivedlo již v první polovině 30. let ke spolupráci se sovětskou zpravodajskou službou. V roce 1938 odjel do Moskvy, kde mu byla učiněna oficiální nabídka přijetí do komunistické strany. Během druhé světové války organizoval v rámci americké unitářské humanitární organizace (Unitarian Service Committee) ve Francii a ve Švýcarsku pomoc antifašistickým emigrantům a Židům. Zároveň také spolupracoval s americkou zpravodajskou službou (Office of Strategic Services, OSS) vedenou v Evropě Allenem Dullesem, které předával zprávy o poměrech v nacisty okupovaných zemích a podílel se na organizování odbojových sítí ve Francii, Německu, Rakousku či severní Itálii. Díky těmto aktivitám se znal např. s později odsouzeným maďarským komunistickým prominentem Lászlo Rajkem a dalšími komunistickými exulanty ze zemí střední a východní Evropy. Po válce pokračoval v organizování humanitární pomoci a od roku 1947 působil jako novinář specializovaný na země sovětské sféry vlivu, přičemž shromažďoval dokumentační materiály o hospodářském a politickém vývoji pro články propagující SSSR. V té době se snažil získat povolení k pobytu v Československu, neboť v USA byly zveřejněny informace o jeho někdejší spolupráci se Sověty. V květnu 1949 byl tajně zatčen v Praze a převezen do vyšetřovací vazby v Budapešti v Maďarsku.

V letech 1950−1954 byl ve vazbě v Maďarsku. Díky svým kontaktům byl označen za mezinárodního amerického špiona napojeného na přední komunistické funkcionáře zemí střední a východní Evropy. K jeho odsouzení nakonec nedošlo a po částečném uvolnění komunistického režimu v Maďarsku byl v říjnu 1954 propuštěn na svobodu. Se svou ženou zůstali v tamějším exilu kvůli obavám z vyšetřování v USA kvůli jejich někdejším prosovětským aktivitám.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo náropdní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-39.

K dalšímu čtení

KAPLAN, Karel: Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha: Mladá fronta, 1992. Noel Field, Self-Exiled Former U. S. Aide, Is Dead. In: New York Times, 14. 9. 1970, p. 4. LEWIS, Flora: Red Pawn. The Story of Noel Field. New York Doubleday & Company, INC, 1965. Wikipedia: The Free Encyklopedia, Noel Field, (online, 9. 6. 2022): https://en.wikipedia.org/wiki/Noel_Field#Arrest_of_Hermann_Field

i
Narození:
23. 1. 1904
Lewisham (Londýn), Velká Británie
Úmrtí:
12. 9. 1969
Budapešť, Maďarsko
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
americká
Manžel / manželka:
Herta Katharina Vieserová (1904)
Děti:
Erika Glaserová Wallachová (adoptovaná)