Menu

Josef Fořt

Úředník, diplomat, generální konzul v Hamburku.

Životopis

V roce 1926 vystudoval Vysokou školu obchodní v Praze. Poté pracoval jako volontér u firmy na dovoz koloniálního zboží a účetní v hotelu Pasáž. V polovině roku 1927 odjel do Portugalska, kde byl zaměstnán jako exportní korespondent. Po návratu do Československa (ČSR) v roce 1930 dostal zaměstnání exportního korespondenta v zámořském oddělení kartelu tabulového skla v Praze. Na přelomu 30. let se živil výukou portugalštiny a španělštiny, a to jak soukromou, tak na Vysoké škole obchodní či v Iberoamerickém ústavu v Praze. Od roku 1933 pracoval jako referent v Ústředním ústavu průmyslu, odkud v dubnu 1934 přešel na místo úředníka v Národní bance v Praze, kde působil až do roku 1948. V roce 1938 podnikl studijní cestu do Anglie a jižní Ameriky, kde zkoumal tamní devizové hospodářství za účelem organizace inkasa tuzemských pohledávek. Po okupaci byl coby zaměstnanec Národní banky jmenován vládním delegátem pro mezinárodní jednání o finančních otázkách a po návratu z Ameriky v roce 1947 byl v Národní bance pověřen vedením referátu „Německo“. Politicky aktivní byl v sociálně demokratické straně (od roku 1931) a po jejím sloučení s Komunistickou stranou Československa (KSČ) v roce 1948 se stal členem KSČ. V říjnu 1948 byl přijat k ministerstvu zahraničních věcí a k 1. 11. 1948 jmenován generálním konzulem v Hamburku, kde působil do listopadu 1950. Během své diplomatické mise byl sledován Státní bezpečností (StB), obviněn z nelegálních kontaktů s americkým komisařem v Německu, zatčen východoněmeckými bezpečnostními složkami a unesen do Prahy. V roce 1951 došlo k jeho odsouzení k osmi letům odnětí svobody, které z velké části strávil nucenými pracemi na Jáchymovsku. K jeho propuštění došlo v roce 1953.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy (V), arch. č. V-4909 MV.

K dalšímu čtení

DEJMEK, Jindřich a kol.: Diplomacie Československa. Díl II.: Biografický slovník československých diplomatů. Praha: Academia, 2003, s. 326–327. iDNES, PŮHONNÁ, Jana – NAVARA, Luděk: Diplomat unesený StB zemřel na následky věznění (online, 26. 5. 2006): https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/diplomat-uneseny-stb-zemrel-na-nasledky-vezneni.A060526_160456_domaci_ton

i
Narození:
11. 12. 1905
Plzeň
Úmrtí:
15. 7. 1962
Plzeň
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Děti:
Pavel (1938), Jarmila