Menu

William Zebulon Foster

Dělník, odborový předák, předseda Komunistické strany Spojených států amerických.

Životopis

Když mu bylo šest let, rodina se přistěhovala z Irska do USA. V deseti zanechal školy a šel do učení. V letech 1897−1917 se živil jako dělník, dřevorubec, řidič tramvaje či námořník. V roce 1901 vstoupil do Socialistické strany USA a od roku 1909 se výrazně angažoval v odborovém hnutí. Veřejnou známost mu na přelomu let 1919−1920 v Pensylvánii přineslo organizování stávky ocelářů, která byla úřady násilně potlačena. V roce 1921 se společně s E. Browderem zúčastnil konference Rudé internacionály odborových svazů v Moskvě a po návratu vstoupil do Komunistické strany USA (The Communist Party USA, CPUSA), kde se stal v následujících letech jednou z jejích ústředních postav. Koncem 20. let byl díky podpoře Komunistické internacionály (Kominterna) a J. V. Stalina zvolen předsedou Národního výboru CPUSA (1929−1957). Třikrát se neúspěšně pokusil kandidovat na prezidenta USA (1924, 1928, 1932). V první polovině 30. let byl kvůli zdravotním problémům mimo hlavní politické dění. Po návratu se stal v letech 1935−1943 členem exekutivy Kominterny. Od poloviny 30. let byl kritikem smířlivé politiky E. Browdera vůči ostatním politickým subjektům, což pokračovalo i po druhé světové válce, kdy stanul v čele tažení proti tzv. browderismu, což mu pomohlo dostat se v roce 1945 do čela strany. V roce 1948 byl společně s dalšími jedenácti předními činiteli CPUSA obviněn z podvratné činnosti na základě tzv. Smithova zákona, ale kvůli zdravotním problémům se srdcem nebyl postaven před soud. V následujících letech publikoval články a stati zabývající se komunistickým hnutím.

Po odsouzení tzv. kultu osobnosti v Sovětském svazu (SSSR) v roce 1956 hájil svou dřívější podporu Stalina jako prevenci proti rozkolu uvnitř mezinárodního komunistického hnutí. V roce 1957 kritizoval snahy o stranické reformy. Záhy poté byl zvolen čestným předsedou CPUSA a odešel do důchodu. Dále publikoval v komunistickém tisku. V roce 1961 vycestoval do SSSR a zde v sanatoriu zemřel.

K dalšímu čtení

William Z. Foster Is Dead at 80; Ex.Head of Communists in U. S. In: New York Times, 2. 9. 1961, p. 15. KVASIL, Bohumil a kol.: Malá československá encyklopedie, D−CH. Praha: Academia − Encyklopedický institut ČSAV, 1985, s. 483. Wikipedia - The Free Encyklopedia, William Z. Foster (online, 8. 8. 2022): https://en.wikipedia.org/wiki/William_Z._Foster

i
Narození:
24. 2. 1881
Taunton (Massachusetts), USA
Úmrtí:
1. 9. 1961
Moskva, SSSR
Člen KSČ:
Ne