Menu

Julius Fučík

Novinář, literární a divadelní kritik, překladatel, člen II. ilegálního ústředního vedení Komunistické strany Československa (KSČ).

Životopis

V letech 1921−1929 studoval externě Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale studium nedokončil. Zprvu pracoval jako kancelářský pomocník (1921–1923), avšak jeho životní vášní se stala žurnalistika. Po vstupu do KSČ v roce 1921 začal přispívat do jejích periodik, přičemž se profiloval jako radikálně levicový literární a divadelní kritik. Sblížil se s uměleckou avantgardou, od roku 1926 působil v Devětsilu a poté v Levé frontě. Ve 20. letech se podílel na vydávání časopisů Kmen a Tvorba, které posléze až do roku 1938 řídil. Ve 30. letech založil a řídil deník Haló noviny. Byl zastáncem Gottwaldova křídla v KSČ a podporoval bolševizaci strany. V roce 1930 navštívil Sovětský svaz (SSSR), který oslavoval v řadě reportáží. V letech 1934–1936 byl korespondentem Rudého práva v SSSR, kam utekl před zatčením, které mu hrozilo pro jeho politický aktivismus. Po návratu patřil k obhájcům moskevských procesů. V roce 1938 se oženil, jeho manželkou se stala pozdější komunistická politička Gusta Fučíková. Po nacistické okupaci v březnu 1939 žil v ilegalitě, překládal z němčiny a publikoval v ilegálních stranických tiskovinách. Od léta 1941 se podílel na organizování a činnosti komunistického II. ilegálního ústředního výboru. V dubnu 1942 byl náhodně zatčen v Praze. Ve vyšetřovací vazbě se snažil gestapo mást smyšlenými výpověďmi a získat čas pro ohrožené osoby zapojené do odboje. Na jaře 1943 sepsal na vězeňské motáky Reportáž psanou na oprátce, reflektující historii komunistického odboje a prožitky z nacistického žaláře, která se v dalších desetiletích stala celosvětovým bestselerem.
Osobnost Julia Fučíka se ve zmanipulované a zidealizované podobě stala předmětem oficálního komunistického kultu v Československu i jinde ve světě, živeného prakticky po celé období trvání režimu.

K dalšímu čtení

DOSKOČIL, Zdeněk: Fučík Julius. In: Biografický slovník českých zemí. Fu-Gn. Praha: Academia – Historický ústav AV ČR, 2016, s. 473–475. NEDVĚD, Jiří: Fučík Julius. In: ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) A–K. Praha: Academia – ÚSTR, 2018, s. 347–350. TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. I. díl A–J. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 349–350.
i
Narození:
23. 2. 1903
Praha
Úmrtí:
8. 9. 1943
Berlín, Německo
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Augusta Kodeřičová (1903)