Menu

Hubert Miles Gladwyn Jebb

Britský úředník ministerstva zahraničí (United Kingdom Foreign Office), diplomat, stálý britský delegát při OSN, člen Sněmovny lordů (House House of Lords), poslanec Evropského parlamentu.

Životopis

Vystudoval historii na Oxfordské univerzitě a v roce 1924 vstoupil do služeb britského ministerstva zahraničí (United Kingdom Foreign Office), kde působil v různých funkcích a stal se také účastníkem několika diplomatických misí. V září 1938 byl členem britské delegace při podpisu mnichovské dohody. Během druhé světové války působil na ministerstvu hospodářství a od roku 1943 opětovně na ministerstvu zahraničí, přičemž se jako delegát zúčastnil řady vrcholných spojeneckých konferencí (Teherán, Jalta, Postupim). Sehrál klíčovou roli při formování britské zahraniční politiky vůči organizaci Spojených národů. Po válce vykonával funkci výkonného tajemníka přípravné komise Organizace spojených národů (OSN), v níž posléze působil jako úřadující generální tajemník (1945–1946), poté byl poradcem ministerstva zahraničí pro záležitosti OSN a zástupcem Velké Británie při podpisu obranné koalice Bruselského paktu (Západní unie, Western Union). V letech 1950−1954 pracoval jako stálý delegát Velké Británie při OSN.
V letech 1954−1960 byl velvyslancem ve Francii. V roce 1960 povýšil do Sněmovny lordů britského parlamentu a byl mu udělen dědičný šlechtický titul. Stal se předním zastáncem britského členství v Evropském společentví. Aktivní kariéru ukončil jako poslanec Evropského parlamentu (European Parliament), jímž byl v letech 1973−1976.

K dalšímu čtení

RAMSDEN, John (ed.): Oxfordský průvodce britskou politikou 20. století. Praha: Prostor, 2002, s. 369. Wikipedia − The Free Encyklopedia, Gladwyn Jebb (online, 9. 8. 2022): https://en.wikipedia.org/wiki/Gladwyn_Jebb,_1st_Baron_Gladwyn?oldid=398619079
i
Narození:
25. 4. 1900
Firbeck Hall (South Yorkshire), Velká Británie
Úmrtí:
24. 10. 1996
Halesworth (Suffolk), Velká Británie
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
anglická
Manžel / manželka:
Cynthia Nobleová
Děti:
Miles, Vanessa, Stella