Menu

Antonín Gregor

Soudce, poslanec národního shromáždění (NS), ministr zahraničního obchodu, člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), diplomat.

Životopis

V roce 1935 dokončil Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Poté pracoval jako auskultant a od roku 1939 jako soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti a u Krajského soudu v Brně. Již během středoškolských studií se stal členem Komunistické strany Československa (KSČ) a její mládežnické organizace (Komsomol). V roce 1934 přešel do sociálně demokratické strany. Během nacistické okupace v letech 1939–1945 se zapojil do odboje na jižní Moravě. Po válce působil jako žalobce na Okrením státním zastupitelství v Uherském Hradišti (1945–1946) a při tamním mimořádném lidovém soudu. V letech 1946–1954 zasedal jako poslanec Národního shromáždění (NS). V lednu 1948 se stal členem komise Ústředního výboru KSČ (ÚV KSČ) pro dopracování pravomocí slovenských národních orgánů v připravované ústavě. Během komunistického únorového převratu v roce 1948 byl v obnovené vládě K. Gottwalda jmenován ministrem zahraničního obchodu (mezi jeho náměstky patřili např. E. Löbl či R. Margoulius) a funkci vykonával až do prosince 1952. Po pádu jeho osobního přítele R. Slánského unikl zatčení zřejmě jen díky zásahu prezidenta K. Gottwalda.
Pracoval jako vedoucí finančně-ekonomické správy na Ministerstvu spravedlnosti (1953–1954). Poté se dal do služeb Ministerstva zahraničí, v letech 1955–1957 působil jako velvyslanec v Číně a poté jako první náměstek ministra zahraničí (1957–1967). V letech 1967–1970 byl velvyslancem v Polsku.

Prameny

Archiv Poslanecké sněmovny - f. Poslanci a senátoři Národního a Federálního shromáždění, inv. č. 636.

K dalšímu čtení

DEJMEK, Jindřich a kol.: Diplomacie Československa. Díl II.: Biografický slovník československých diplomatů. Praha: Academia, 2003, s. 334−335. DOSKOČIL, Zdeněk: Gregor Antonín. In: Biografický slovník českých zemí. Go−Gz. Praha: Academia – Historický ústav AV ČR, 2017, s. 725.
Narození:
9. 9. 1908
Staré Město u Uherského Hradiště
Úmrtí:
7. 9. 1986
Praha
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Věra