Menu

Karla Hajduová

Manželka Vavra Hajdu.

Životopis

Pocházela ze skromných poměrů. Otec byl rotmistrem ve výslužbě a nežil s rodinnou, která byla odkázána na finanční prostředky z alimentů. Vystudovala reálku. V lednu 1939 se jejím manželem stal Vavro Hajdu, s nímž měla tři děti. Během manželova odchodu do exilu na počátku druhé světové války za ním v běznu 1940 ilegálně emigrovala do Francie, po jejíž kapitaluci se společně přemístili do Velké Británie. Během internace V. Hajdu v Anglii a jeho pozdější službě v armádě žila v městečku Wivelliscombe v Somersetu. Po okupaci se vrátili do Československa (ČSR), kde se v roce 1946 snažila vstoupit do Komunistické strany Československa, ale ani jedna ze dvou přihlášek nebyla vyřízena, údajně kvůli chybám při jejich administranci. Dle některých dohledaných pramenů nebylo poválečné manželské soužití šťastné, přičemž Vavro Hajdu údajně udržoval milostný poměr s jednou zaměstankyní MZV.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-21, sv. 5.

K dalšímu čtení

TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. I. díl A–J. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 395−396.
Narození:
4. 9. 1916
Brankovice (okr. Vyškov)
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Vavro Hajdu (1913)
Děti:
Eva, Pavel, Ivan