Menu

František Hála

Kněz, politik, vrcholný představitel Československé strany lidové (ČSL), účastník protinacistického odboje, ministr pošt, poslanec Národního shromáždění (NS).

Životopis

Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a Teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Později si vzdělání doplnil studiem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V červenci 1918 byl vysvěcen na kněze. V letech 1921–1934 byl duchovním v Ivanovicích na Hané, kde se také politicky angažoval v rámci Československé strany lidové (ČSL), jejíž místní pobočku zde založil. Ve 20. letech prošel několika stranickými funkcemi, až byl nakonec v roce 1929 zvolen členem Ústředního výkonného výboru ČSL. V průběhu 30. let patřil k představitelům moravského křídla v ČSL a také byl jedním z nejbližších spolupracovníků jejího předsedy Jana Šrámka. V letech 1933–1938 působil ve funkci generálního tajemníka Ústřední politické kanceláře ČSL v Brně a vedle toho byl i konzistorním radou Biskupství brněnského. Po nacistické okupaci v březnu 1939 krátce působil v rámci vrcholného orgánu domácího odboje Politického ústředí, avšak v červenci 1939 uprchl společně s J. Šrámkem do exilu. Po několikaměsíčním pobytu ve Francii odešel do Velké Británie, kde byl od června 1940 členem Státní rady československé. Publikoval také v exilových časopisech a účastnil se československého rozhlasového vysílání British Broadcoasting Coroporation (BBC). V roce 1944 byl jmenován delegátem pro osvobozená území a v březnu 1945 se také účastnil moskevských jednání o programu a složení budoucí vlády Národní fronty Čechů a Slováků. Od dubna 1945 do února 1948 působil ve funkci ministra pošt, byl poslancem Národního shromáždění (NS) a zastával funkci místopředsedy ČSL. Během únorové vládní krize v roce 1948 byl jedním z ministrů, kteří podali demisi. Po komunistickém převratu došlo k jeho vyloučení z ČSL, načež se společně se Šrámkem pokusil o neúspěšný útěk do exilu. Po zadržení Státní bezpečností byl i s bývalým předsedou ČSL do konce života v internaci.

K dalšímu čtení

PEHR, Michal a kol.: Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. Praha: Nakladatelství Akropolis, 2007, s. 81–82. PEHR, Michal: Hála František. In: Biografický slovník českých zemí. H–Ham. Praha: Academia - Historický ústav AV, 2018, s. 112–113.
i
Narození:
20. 6. 1893
Dražovice (okr. Vyškov)
Úmrtí:
24. 8. 1952
Roželov (část obce Hvožďany u Rožmmitálu pod Třemšínem)
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká