Menu

Maurice G. Hindus

Dělník, novinář, zahraniční zpravodaj, spisovatel, specialista na Sovětský svaz (SSSR) a tamní rolnictvo.

Životopis

Narodil se v židovské rodině v běloruské vesnici Bolšoje-Bykovo v carském Rusku. Po smrti otce se v roce 1905 přestěhoval se zbytkem rodiny do USA. Zde pracoval jako poslíček či dělník na farmách v Madison County v New Yorku. Po absolvování středoškolského studia na North Brookfieldu byl přijat na Colgate University, kde v roce 1915 vystudoval obor literatura a poté navštěvoval v rámci ročního postgraduálního studia Harvard. Od roku 1917 se profiloval jako žurnalista a jeho články vycházely na titulních stranách řady amerických periodik (např. American journals, The Century, The Yale Review, Current History, The Saturday Review). Coby ruský emigrant se specializoval na záležitosti Ruska, resp. Sovětského svazu (SSSR), a již v roce 1920 vydal svoji první knihu „The Russian Peasant and the Revolution“ („Ruský rolník a revoluce“), která se stala celosvětovou klasikou. Stal se prvním anglicky mluvícím novinářem, který studoval podmínky sovětských rolníků takříkajíc „z první ruky“, když ve 20. letech pobýval v SSSR. Na tamějším venkově žil a pracoval s rolníky na polích, aby se od nich přímo dozvěděl, jak reagují na bolševickou revoluci, Sověty a Ameriku. Na základě zkušeností z této cesty později napsal knihy „Humanity Uprooted“ (1929) a „Red Bread“ („Rudý chléb“, 1931). Koncem 20. let podnikl čtyřměsíční cestu po Evropě a Asii, v níž navštívil také exotickou Čínu. Kromě reportáží a článků o sovětských rolnících se známými staly také jeho studie týkající se přistěhovalectví do USA či mezirasových vztahů. Během 20. a 30. let, zejména po Stalinem nařízené kolektivizaci zemědělství, začal být kritizován dalšími odborníky na SSSR pro svůj příliš idealistický a neobjektivní pohled na tamější život. V období mezinárodní politické krize spjaté s podpisem mnichovské dohody se postavil za Československo a po vypuknutí druhé světové války strávil tři roky v SSSR jako korespondent listu New York Herald Tribune. Pobyt ve Stalinově impériu ho inspiroval k napsání dalších dvou knižních titulů – „Mother Russia“ („Matička Rus“, 1943) a „The Cossacks − The Story of a Warrior People“ („Kozáci − osudy válečnického lidu“, 1947). Coby specialista na SSSR přispěl k většímu sblížení SSSR s USA ve 20. a 30. letech 20. století i během spojenectví ve druhé světové válce.
V počátečním období tzv. studené války byl značně kritický k sovětské vládě, vždy však zachoval odstup mezi hodnocením bolševiků a prostého sovětského lidu. V této souvislosti se známou stala jeho další kniha „Crisis in the Kremlin“ („Krize v Kremlu“, 1953), v níž vykreslil rolníky v příznivém duchu.

K dalšímu čtení

Hindus to Address Department Club. In: The Indianapolis Sunday Star, 9. 3. 1930, p. 13. Maurice G. Hindus will speak before joint Clubs. In: The Lima Mornigstar and Republican Gazet, 21. 3. 1931, p. 6. Russian, American Meet in Immigration Debate. In: The Indianapolis (Indiana), 26. 3. 1931, p. 8. Wikipedia – The Free Encyklopedia, Maurice G. Hindus (online, 17. 7. 2023).
Narození:
27. 2. 1891
Bolšoje-Bykovo (Bělorusko), Ruské impérium
Úmrtí:
8. 7. 1969
New York, USA
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
ruská, americká
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Frances McClernanová