Menu

Milan Hodža

Politik, představitel slovenského národního hnutí, několikanásobný ministr, předseda vlády.

Životopis

V letech 1896−1898 studoval práva v Budapešti a v Kluži, v letech 1916−1918 si vzdělání doplnil studiem filozofie ve Vídni. Rodinné tradice a studentské prostředí ho přivedly do slovenského národního hnutí, k žurnalistice a ke dráze profesionálního politika. Novinovými články povzbuzoval národní povznesení Slováků a svými aktivitami se snažil vnést politické a národní uvědomění především do řad rolnictva, čímž položil základy slovenského agrárního hnutí. V letech 1905−1910 zasedal jako poslanec v zemském shromáždění Království uherského (Magyarországi országgyűlés) a do první světové války se snažil zlepšit postavení všech nemaďarských národností Uherska. Ve válečných letech organizoval agrární hnutí na Slovensku a pracoval jako korespondent v tiskové kanceláři ve Vídni (1916−1918). V říjnu 1918 se stal signatářem Martinské deklarace a členem Slovenské národní rady. V nově vzniklém Československu (ČSR) byl jednou z vůdčích politických osobností v rámci Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu (agrárníci) a výraznou měrou se podílel na tvorbě a realizaci prvorepublikové hospodářské politiky ČSR. V otázce Slovenska patřil spíše k umírněným politikům požadujícím zrovnoprávnění Slováků v rámci jednotného ČSR. V letech 1918−1938 byl poslancem Národního shromáždění (NS), několikrát působil v exekutivě jako ministr (např. zemědělství, zahraničních věcí, školství a národní osvěty) a v letech 1935−1938 stanul v čele vlády. V mezinárodní politice byl skeptický vůči bezpečnostním garancím Společnosti národů a v letech 1936−1937 se neúspěšně snažil prosadit projekt středoevropské federace podunajských států ležících mezi Sovětským svazem a Německem. V krizových zářijových dnech roku 1938, které skončily podpisem mnichovské dohody a odstoupením pohraničního území, podal demisi a emigroval na Západ. V období druhé světové války se rozešel s politikou exilového prezidenta Edvarda Beneše a od roku 1941 působil v USA, kde se snažil prosadit projekt poválečného Svazu středoevropských národů.

K dalšímu čtení

MAŤOVČÍK, Augustín a kol.: Slovenský biografický slovník. II zväzok E−J. Martin: Matica slovenská, 1987, s. 347−348. SLEZÁK, Lubomír: Hodža Milan. In: KOLÁŘ, František (ed.): Kdo byl kdo 1918−1938. Politická elita meziválečného Československa. Praha: Historický ústav AV ČR, s. 93−97.
i
Narození:
1. 2. 1878
Sučany (okr. Martin), Slovensko
Úmrtí:
27. 6. 1944
Clearwater (Florida), USA
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
slovenská
Manžel / manželka:
Irena Pivková (1886)
Děti:
Fedor, Irena, Aglaja