Menu

Vladimír Houdek

Poválečný diplomat na vyslanectví ve Washingotnu, zástupce ČSR v Organizaci spojených národů (OSN).

Životopis

Po studiích práv v Praze a Bratislavě, která dokončil v roce 1936, pracoval jako advokátní koncipient ve Vrchlabí, později u firmy Manchester v Anglii (1937–1938). Během nacistické okupace a existence Slovenského státu byl zaměstnancem Obilní společnosti a Dovosu v Bratislavě. Koncem roku 1944 se aktivně zúčastnil Slovenského národního povstání. V roce 1945 pracoval jako tajemník pro slovenské záležitosti v Kanceláři prezidenta republiky a v lednu 1946 přešel do služeb Ministerstva zahraničních věcí (MZV). V červnu 1946 byl jmenován diplomatem na vyslanectví ve Washingtonu. Po komunistickém únorovém převratu byl dne 3. 4. 1948 jmenován mimořádným vyslancem (později velvyslancem) a zplnomocněným ministrem Československa u Organizace spojených národů (OSN) v New Yorku, kde působil do května 1950, kdy v důsledku zatčení V. Clementise a dalších diplomatů rezignoval na svůj post. Napsal otevřený dopis J. V. Stalinovi s kritikou jeho politiky a požádal o azyl v USA.

K dalšímu čtení

Czech U. N. Delegate Quits; Scores Russian Domination. In: New York Times, 17. 5. 1950, pp. 1, 5. DEJMEK, Jindřich a kol.: Diplomacie Československa. Díl II.: Biografický slovník československých diplomatů. Praha: Academia, 2003, s. 362–363.
Narození:
14. 6. 1912
Ružomberok, Slovensko
Úmrtí:

USA
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká