Menu

Ladislav Huďák

Slovenský advokát, úředník a diplomat, účastník druhého odboje, československý konzul v Marseille.

Životopis

V roce 1930 maturoval na československém státním gymnasiu v Užhorodu a v roce 1940 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Poté pracoval jako advokátní koncipient a od roku 1943 jako úředník u firmy Telegrafia. Po vypuknutí Slovenského národního povstání koncem srpna 1944 se zúčastnil partyzánských bojů ve skupině „gen. Štefánik“ a na přelomu let 1944−1945 byl krátce vězněn. Po válce se stal členem Komunistické strany Slovenska (KSS) a od června 1945 nastoupil místo úředníka na ministerstvu zahraničních věcí (MZV). Od října 1945 byl přidělen jako legační tajemník k Úřadu československého delegáta v Bukurešti a od roku 1947 k československému vyslanectví tamtéž, na němž působil do května 1948. Po komunistickém únorovém státním převratu byl v červnu 1948 jmenován konzulem v Marseille. V roce 1950 byl odvolán a zůstal v emigraci.

K dalšímu čtení

DEJMEK, Jindřich a kol.: Diplomacie Československa. Díl II.: Biografický slovník československých diplomatů. Praha: Academia, 2003, s. 374−375.
Narození:
21. 2. 1910
Lesná (okr. Michalovce), Slovensko
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ano
Národnost:
slovenská