Menu

Josef Jarolímek

Bankovní úředník, dlouholetý zaměstnanec Národní banky Československé (NBČ), vedoucí devizového odboru Státní banky Československé.

Životopis

Po maturitě na žižkovské reálce studoval Vysokou školu obchodní v Praze, kterou dokončil v roce 1932. Po vykonání vojenské prezenční služby pracoval v kartelové společnosti Omnia v Praze a v lednu 1935 nastoupil do zaměstnání v NBČ, kde setrval také po dobu nacistické okupace (1939−1945), kdy instituce nesla označení Národní banka pro Čechy a Moravu. Po osvobození se stal v roce 1945 členem Komunistické strany Československa (KSČ), jejíž závodní organizaci spoluzaložil také v NBČ. V poválečném období dále zůstal ve službách NBČ coby bankovní úředník a počátkem 50. let, kdy již nesla název Státní banka Československá, působil na pozici vedoucího devizového odboru, jenž měl za úkol udržovat platební bilanci související se zahraničním obchodem, kontrolovat výdej a příjem devizových prostředků společně s pohledávkami národních podniků. V souvislosti s kauzou osob kolem Rudolfa Slánského bylo využito jeho svědeckých výpovědí pro deklarování údajně špatného hospodaření ministerstva zahraničního ochodu (MZO).

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-3, sv. 11.

Narození:
4. 1. 1909
Praha
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká