Menu

Jan Jína

Diplomat, politický činitel, účastník druhého odboje, vedoucí politického odboru Kanceláře prezidenta republiky (KPR).

Životopis

V roce 1914 získal doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během první světové války se zapojil do protirakouského odboje. Po studiích působil jako soudní praktikant a advokátní koncipient. Po vzniku samostatného Československa (ČSR) v roce 1918 se stal přednostou právního oddělení v Ústřední bance československých spořitelen v Praze a v roce 1919 se jako úředník obchodního oddělení zúčastnil pařížské mírové konference. V roce 1920 se dal do služeb československé diplomacie. V letech 1920−1925 působil jako vicekonzul a později konzul na generálním konzulátu v Hamburku. V letech 1925−1928 byl legačním tajemníkem na vyslanectvích ve Vídni a v Berlíně. Po návratu pracoval v letech 1929−1932 jako parlamentní referent ministra zahraničních věcí E. Beneše. V první polovině 30. let také vykonával posty legačního rady na vyslanectvích v Rize a v Bělehradě. V letech 1934−1936 byl přednostou oddělení politické sekce Ministerstva zahraničních věcí (MZV) a později se stal přednostou kabinetu ministra. V roce 1938 mu byl udělen titul vyslance. Po nacistické okupaci se zapojil do odboje a v letech 1939−1940 byl jednou z ústředních postav Politického ústředí. V červnu 1940 byl zatčen a vězněn do konce války. Po osvobození se angažoval v národně socialistické straně a od listopadu 1945 působil jako vedoucí politického odboru Kanceláře prezidenta republiky (KPR). Po komunistickém únorovém převratu v roce 1948 a následující abdikaci prezidenta E. Beneše byl penzionován. V červenci 1950 došlo k jeho zatčení a v dubnu 1951 byl na základě vykonstruovaných obvinění odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody. Ze zdravotních důvodů byl posléze omilostněna a propuštěn. Do konce života žil v ústraní v jihočeském Chýnově.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Správa vyšetřování StB (V), arch. č. V-400 MV.

K dalšímu čtení

DEJMEK, Jindřich a kol.: Diplomacie Československa. Díl II.: Biografický slovník československých diplomatů. Praha: Academia, 2003, s. 104−105. TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. I. díl A–J. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 612.
i
Narození:
18. 9. 1890
Libštát (okr. Semily)
Úmrtí:
9. 2. 1962
Praha
Člen KSČ:
Ne
Manžel / manželka:
Stanislava Vančurová