Menu

Josef Korbel

Diplomat, československý velvyslanec v Jugoslávii, univerzitní profesor.

Životopis

V roce 1933 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a o rok později vstoupil do řad československé diplomacie. V letech 1937–1938 působil jako legační tajemník vyslanectví v Bělehradě, odkud byl odvolán kvůli svému židovskému původu. Po okupaci odešel do exilu v Anglii, kde pracoval jako redaktor československého vysílání British Broadcasting Corporation (BBC), později přešel do služeb exilového ministerstva zahraničních věcí. Po válce dále působil v diplomacii a od září 1945 byl jmenován prvním vyslancem (později velvyslancem) v Jugoslávii. V rámci své funkce se podílel na podepsání spojenecké smlouvy mezi ČSR a vládou J. B. Tita. Po komunistickém státním převratu došlo k jeho odvolání a odchodu do exilu v USA.
Vyučoval politické vědy na Univerzitě v Denveru a na řadě jiných vysokých škol. Zabýval se moderními československými dějinami a na toto téma sepsal více publikací, včetně studie o ovládnutí ČSR komunisty. Jeho dcerou byla Madelaine Albrightová (1937–2022), ministryně zahraničí USA ve vládě prezidenta Billa Clintona.

K dalšímu čtení

DEJMEK, Jindřich a kol.: Diplomacie Československa. Díl II.: Biografický slovník československých diplomatů. Praha: Academia, 2003, s. 117–118. PEJSKAR, Jožka: Poslední pocta. Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948–1984, sv. 1. Curych: Konfrontace, 1982, s. 125−126.
Narození:
20. 9. 1909
Kyšperk (okr. Teplice)
Úmrtí:
18. 6. 1977
Denver, USA
Jiné varianty jména a přezdívky:
Körbel
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká, americká
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Anna Spiegelová
Děti:
Madelaine (1937)