Menu

Bohuslav Kratochvíl

Učitel, diplomat a politik, účastník druhého odboje, poslanec Národního shromáždění (NS), funkcionář sociální demokracie, velvyslanec ve Velké Británii a v Indii.

Životopis

Vystudoval filozofii, pedagogiku a psychologii na Univerzitě Karlově v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně. V polovině 20. let absolvoval také studijní pobyty na pařížské Sorbonně a v Londýně. Poté pracoval jako suplent na první české reálce v Brně a v letech 1926−1930 vedl poradnu pro volbu povolání v Brně. Politicky se angažoval od roku 1925 v řadách sociální demokracie. V letech 1930−1939 působil na ministerstvu školství. Po nacistické okupaci se zapojil do odboje v rámci Politického ústředí. V prosinci 1939 byl zatčen a později odsouzen k sedmiletému vězení. Po válce byl v létě 1945 jmenován ministerským radou na ministerstvu školství a národní osvěty, kde v letech 1945−1947 vedl lidovýchovný odbor. Vedle toho zasedal v letech 1945−1946 jako poslanec NS a člen ústředního výkonného výboru a předseda kulturně politické komise Československé sociální demokracie. V letech 1947−1949 působil jako československý velvyslanec ve Velké Británii a jímž zůstal i po komunistickém únorovém převratu v roce 1948. V červnu 1948 se po sloučení sociální demokracie s komunisty stal členem Komunistické strany Československa (KSČ). V srpnu 1949 došlo k jeho odvolání z Velké Británie a v listopadu téhož roku byl jmenován velvyslancem v Indii. V rámci diplomatických čistek souvisejících se zadržením ministra zahraničních věcí V. Clementise byl počátkem roku 1951 odvolán z diplomatického postu. Do ČSR se nevrátil a zůstal v exilu.

Vzhledem ke svým postojům po únoru 1948 nebyl v emigrantské komunitě a žil v ústraní v Londýně, kde se živil jako číšník či bankovní úředník. Zemřel v roce 1972 při návštěvě svého přítele v Kanadě.

K dalšímu čtení

Československé dokumentační středisko, Bohuslav Kratochvíl (online, 21. 10. 2022): http://www.csds.cz/cs/g6/716-DS.html DEJMEK, Jindřich a kol.: Diplomacie Československa. Díl II.: Biografický slovník československých diplomatů. Praha: Academia, 2003, s. 122. TOMEŠ, Josef: Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878−2003. Biografický slovník. Praha: Demos, 2004, s. 76.

i
Narození:
21. 10. 1901
Světlá nad Sázavou (okr. Havlíčkův Brod)
Úmrtí:
28. 8. 1972
Toronto, Kanada
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká