Menu

Jan Krejčí

Novinář, vedoucí zahraničně politické rubriky Rudého práva, účastník protinacistického odboje.

Životopis

V roce 1921 maturoval na reálném gymnáziu a poté krátce působil jako učitel. V letech 1923−1927 vystudoval češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1926−1930 pracoval jako divadelní a literární referent brněnské Rovnosti a poté byl nejprve sportovním, posléze politickým redaktorem Rudého večerníku (1930−1934) a dalších pražských komunistických periodik. V letech 1934−1938 působil jako vedoucí zahraničně politické rubriky Rudého práva, redaktor Haló novin a spolupracovník Tvorby, kam publikoval reportáže a divadelní kritiky z celého světa. Po nacistické okupaci v březnu 1939 se zapojil do odboje, v němž spolupracoval s I. ilegálním ústředním vedením KSČ a udržoval kontakty s odbojovou organizací Petiční výbor věrni zůstaneme. Dne 18. srpna 1941 byl zatčen a za prvního stanného práva popraven.

K dalšímu čtení

KRECHLER, Vladimír a kol.: Příruční slovník k dějinám KSČ. I. díl A−O. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964, s. 390. TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. II. díl K–P. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 176.
Narození:
4. 3. 1903
Rajhrad (okr. Brno-venokv)
Úmrtí:
30. 9. 1941
Praha
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká