Menu

František Křížek

Horník, novinář, dlouholetý redaktor a zástupce šéfredaktora Rudého práva, účastník protinacistického odboje.

Životopis

Vyučil se mlynářem a poté v letech 1919−1926 pracoval jako horník na Rakovnicku, Slánsku a Kladensku. Od roku 1919 se angažoval v sociálnědemokratické mládeži a v roce 1921 se stal zakládajícím členem Komunistické strany Československa (KSČ), v níž posléze působil jako funkcionář Komunistického svazu mládeže (Komsomol). V letech 1926−1929 byl redaktorem a v letech 1929−1930 šéfredaktorem kladenského periodika Svoboda. V únoru 1929 se účastnil jako delegát V. sjezdu KSČ, na němž se prosadilo bolševické vedení v čele s Klementem Gottwaldem. Od počátku 30. let nastoupil v redakci Rudého práva, kde v letech 1930−1938 zastával pozici redaktora a v letech 1934−1935 a 1937 post zástupce šéfredaktora. Vedle toho byl v období 1932−1933 šéfredaktorem Rudého večerníku. Ve svých článcích se věnoval především hospodářským a sociálním tématům. Po nacistické okupaci v březnu 1939 se zapojil do komunistického odboje. Byl vedoucím vydávání ilegálního stranického tisku, spolupracovníkem I. ilegálního ústředního výboru KSČ a v letech 1940−1941 sekretářem (tajemníkem) pražského stranického kraje. V únoru 1941 byl zatčen a během prvního stanného práva na podzim 1941 popraven.

K dalšímu čtení

KRECHLER, Vladimír a kol.: Příruční slovník k dějinám KSČ. I. díl A−O. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964, s. 394. ŘÍMAN, Josef – ŠTĚPÁNEK, Miroslav a kol.: Malá československá encyklopedie, I−L. Praha: Academia − Encyklopedický institut ČSAV, 1986, s. 634. TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. II. díl K–P. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 199.
Narození:
20. 12. 1901
Ervěnice (okr. Most)
Úmrtí:
29. 9. 1941
Praha
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká