Menu

Walter Thomas Layton

Britský ekonom, novinář, redaktor či výkonný ředitel listů The Economist a The News Chronicle, místopředseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Životopis

Vystudoval ekonomii na Trinity College University v Cambridge. Již během studia psal články pro periodikum The Economist. V letech 1908−1914 přednášel ekonomii a po vypuknutí první světové války nastoupil jako ekonom na ministerstvo zbrojení (The Ministry of Munitions), kde si získal značnou reputaci a těšil se přízni jak Davida Loyda George, tak Winstona Churchilla, kteří v průběhu války zastávali posty ministrů. Po válce přijal v roce 1921 místo redaktora The Economist a tuto pozici zastával celých sedmnáct let až do roku 1938. Vedle toho působil jako poradce k finančním a politickým problematikám pro periodika The Daily News a The Star. V této souvislosti měl značnou zásluhu na vyjednávání o sloučení The Daily News, nejprve s The Westminster Gazette a později s The Daily Chronicle, z něhož vznikl The News Chronicle, jehož výkonným ředitelem byl v letech 1930−1940 a v poválečném období až do zániku plátku v roce 1960. V roce 1930 byl povýšen do rytířského stavu. Politicky se angažoval v Liberální straně, v níž se podílel na vypracování publikace Průmyslová budoucnost Británie (či také Žlutá kniha), analyzující poválečné problémy britské hospodářské výroby a nabízející budoucí východiska k jejich řešení. Během druhé světové války Layton opět pracoval pro vládu, tentokrát od května 1940 jako generální ředitel realizovaných programů na ministerstvu zásobování. Tehdejší ministr lord Beaverbrook ho jmenoval předsedou výkonného výboru Rady pro zásobování a Layton se posléze stal jeho pravou rukou i na nově zřízeném ministerstvu výroby. V roce 1947 byl jmenován prvním baronem Laytonem z Danehillu.
V letech 1944−1963 působil v představenstvu společnosti The Economist Newspaper Ltd. a v roce 1963 se stal jeho předsedou. Jeho redaktorské působení mělo pro noviny zásadní význam a byl pravděpodobně osobou, které noviny vděčí za své přežití a trvalou nezávislost. Vedle toho působil v letech 1949−1957 jako místopředseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

K dalšímu čtení

Lord Layton, 81, Publisher, Dead. In: New York Times, 15. 2. 1966, p. L+39. Wikipedia – The Free Encyklopedia, Walter Layton (online, 22. 10. 2022): https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Layton,_1st_Baron_Layton
i
Narození:
15. 3. 1884
Úmrtí:
14. 2. 1966
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
anglická
Manžel / manželka:
Eleanor Dorothea Osmastonová (1887)
Děti:
Margaret Dorothea (1911), Michael John (1912), David (1914), Jean Mary (1916), Olive Shirley (1918), Ruth Frances (1923), Christopher Walter (1929)