Menu

Herbert Henry Lehman

Americký politik, podnikatel a filantrop židovského původu, 49. guvernér státu New York, vedoucí Office of Foreign Relief and Rehabilitation Operations (OFRRO) a United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA).

Životopis

Narodil se jako nejmladší syn německo-židovského emigranta a spoluzakladatele významné finanční instituce Lehman Brothers − Mayera Lehmana a jeho manželky Babetty. Vysokoškolské vzdělání v ekonomickém oboru získal nejprve na soukromé škole Sachs School v New Yorku a posléze na Williams College ve Williamstownu. Po absolutoriu působil v textilní výrobě. Od roku 1908 se věnoval podnikání a společně s bratrem Arthurem se stal společníkem v investiční firmě v rámci rodinného byznysového impéria. Po vstupu USA do první světové války nabídl své služby americkému námořnictvu, které využilo jeho bohatých zkušeností jako experta na textilní vlákna a výrobky posléze využité při produkci uniforem amerických vojáků a dalšího válečného materiálu. Během války zastával různé administrativní pozice na Ministerstvu námořnictva, kde se seznámil s budoucím prezidentem USA Franklinem Delano Rooseveltem, s nímž spojil svůj politický osud. Za své výkony během služby obdržel četná vyznamenání a aktivní vojenskou službu opustil v červnu 1919 v hodnosti plukovníka. Po návratu do civilního života se nadále věnoval podnikatelským aktivitám, s nimiž souvisela také rozsáhlá filantropická činnost. Spolu se svou manželkou Edith podporoval řadu spolků a institucí, které byly činorodé v boji proti chudobě, rasismu a antisemitismu. Roku 1928 opustil čistě podnikatelskou sféru aktivity a vrhl se do politiky. Stal se členem Demokratické strany a záhy získal vlivný post šéfa finančního výboru. V roce 1928 se poprvé neúspěšně ucházel o úřad guvernéra státu New York. Ten získal jeho dávný přítel F. D. Roosevelt, který si jej vybral jako svého viceguvernéra. Společně tvořili v letech 1928−1932 efektivní tandem, kterému se dařilo prosazovat důležité reformy v sociální oblasti. Po Rooseveltově zvolení 32. prezidentem USA jej počátkem roku 1933 nahradil ve funkci guvernéra. Náročného úřadu se ujal v době vrcholící velké hospodářské krize. Jakožto Rooseveltův stoupenec a blízký politický spojenec patřil k velkým zastáncům prezidentova reformního programu „New Deal“ („Nový úděl“), jenž si kladl za cíl ozdravit krizí těžce zasažené americké hospodářství. Řadu opatření „Nového údělu“ zavedla jeho administrativa i na úrovni státu New York, například vytvoření efektivního systému na podporu nezaměstnaných, zavedení minimální mzdy pro pracující ženy a děti či prosazení odškodnění zaměstnanců poškozených při výkonu náročných povolání. Díky těmto klíčovým úspěchům se mu podařilo získat hlasy voličů pro další znovuzvolení do úřadu guvernéra v letech 1934,1936 a 1938. Roku 1942 rezignoval na guvernérský post a přijal prezidentovu nabídku na vedení nově vzniklého speciálního úřadu ministerstva zahraničí pro podporu světové populace zasažené důsledky probíhající druhé světové války – OFRRO. Agendu tohoto krátkou dobu působícího útvaru převzala na základě Washingtonské dohody v listopadu 1943 nově vzniklá mezinárodní organizace známá jako Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu (UNRRA), jejímž prvním ředitelem se stal právě H. Lehman. V této zodpovědné funkci, již vykonával mezi lety 1943 a 1946, měl na starosti zajistit největší mezinárodní hospodářskou podporu v historii. Díky UNRRA se v daném období dostalo k zhruba 500 milionům obětí válečného konfliktu přibližně 24 milionů tun potravin, léků a dalšího potřebného materiálu. Po doplňovacích volbách konaných roku 1949 obsadil za demokraty uprázdněné křeslo v americkém Senátu. Roku 1950 byl do horní komory amerického Kongresu zvolen znovu v řádných volbách.
Během svého působení v Senátu se profiloval jako bojovník za lidská práva a často hlasoval především proti antiimigrační legislativě prosazované Republikánskou stranou. Ostře se vymezoval též vůči kontroverzním aktivitám republikánského senátora Josepha McCarthyho a jeho neblaze proslulému „honu na čarodějnice“, majícímu za cíl boj proti údajným komunistickým špiónům ve strukturách nejvyšších pater americké politiky. Roku 1956 odešel Lehman do penze. Nejvyšší vyznamenání USA, Prezidentskou medaili svobody, mu americký prezident Lyndon B. Johnson udělil posmrtně roku 1964.

K dalšímu čtení

Biographical Directory of the United States Congress – H. H. Lehman (online, 10. 9. 2023): https://bioguide.congress.gov/search/bio/L000224 Columbia University in the City of New York – H. H. Lehman (online, 10. 9. 2023): https://lehmancenter.history.columbia.edu/content/about-herbert-h-lehman TANANBAUM, Duane. Herbert H. Lehman: A Political Biography. New York: Suny Press, 2016.
Narození:
28. 3. 1878
New York, USA
Úmrtí:
5. 12. 1963
New York, USA
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
americká
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Edith Altschulová (1889)
Děti:
Peter (1917), John (1920), Hilda (1921)