Menu

Frederick William Leith-Ross

Dlouholetý zaměstnanec britského ministerstva financí, odborník na mezinárodní finance, hlavní ekonomický poradce britských vlád v letech 1932−1946, zástupce generálního ředitele Správy Spojených národů pro pomoc a obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA).

Životopis

Narodil se jako syn bankéře Fredericka Williama Arbuthnota Leith-Rosse a jeho nizozemské manželky Siny van Houtenové, dcery politika Samuela van Houtena. Jeho bratrem byl umělec Harry Leith-Ross (1886−1973). Po absolvování Balliol College v Oxfordu nastoupil v roce 1909 na britské ministerstvo financí, kde se stal v roce 1911 tajemníkem ministerského předsedy Herberta Henryho Asquitha. Přestože neměl formální ekonomické vzdělání, stejně jako řada dalších příslušníků jeho generace zaměstnaných na ministerstvu financí, působil díky svým znalostem mezinárodního finančního systému v letech 1932−1946 jako hlavní ekonomický poradce britských vlád. Hrál ústřední roli při formování britské finanční politiky vůči Německu a Japonsku, kdy pomohl při jednáních o reparacích a obchodních dluzích. Také se podílel na jednáních o britských válečných dluzích vůči USA a v roce 1935 se zásadním způsobem zasloužil o reformu čínského měnového systému. Kromě toho působil v období druhé světové války jako tajemník na Ministerstvu pro řízení válečného hospodářství a v rámci Mezispojeneckého výboru pro poválečné požadavky (Inter-Allied Committee on Post-War Requirements) se podílel na jednáních s různými exilovými vládami soustředěnými ve Spojeném království, týkajících se poválečné hospodářské pomoci. Jeho výbor položil základy pozdější mezinárodní organizaci UNRRA, v níž působil do roku 1946 jako zástupce generálního ředitele. V letech 1946−1951 zastával post ředitele Národní banky v Egyptě (National Bank of Egypt).
V letech 1951−1968 byl místopředsedou retailové Národní provinciální banky (National Provincial Bank of England). V roce 1968 vyšla jeho autobiografie „Money Talks. Fifty years of international finance. The autobiography of Sir Frederick Leith-Ross.“

K dalšímu čtení

LEITH-ROSS, Frederick: Money talks. Fifty years of international finance. The autobiography of Sir Frederick Leith-Ross. London: Hutchinson & CO., 1968. RAMSDEN, John (ed.): Oxfordský průvodce britskou politikou 20. století. Praha: Prostor, 2002, s. 443. Sir Frederick Leith-Ross. In: Birmingham Evening Mail, 23. 8. 1968, p. 1. Wikipedia – The Free Encyklopedia, Frederick Leith-Ross (online, 28. 6. 2023): https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Leith-Ross
i
Narození:
4. 2. 1887
Saint Pierre (Mauricius), Velká Británie
Úmrtí:
22. 8. 1968
Ramsey (Isle of Man), Velká Británie
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
anglická
Manžel / manželka:
Prudence Staplesová