Menu

Godfrey Lias

Novinář, diplomatický korespondent, zaměstnanec britského ministerstva zahraničních věcí, specialista na Československo, dopisovatel periodika Times.

Životopis

Absolvoval historii na King's College v Cambridge. Během první světové války sloužil v britské armádě v Pluku vévody z Wellingtonu a také působil jako instruktor na Královské vojenské akademii v Sandhurstu (The Royal Military Academy Sandhurst). V meziválečném období byl diplomatickým korespondentem Christian Science Monitor. Za druhé světové války pracoval ve zpravodajském oddělení britského ministerstva zahraničí a byl zástupcem v oficiálním spojeneckém informačním výboru v Londýně (Inter-Allied Information Committee). V roce 1944 působil v odboru politického zpravodajství britského ministerstva zahraničí zaměřeného na území předválečného Československa (ČSR). Po válce pobýval od srpna 1945 do července 1949 v Praze jako korespondent The Times, The Economist a Christian Science Monitor. Při pobytu v ČSR byla jeho osobní sekretářkou Dagmar Kacerovská, později odsouzená v jednom z procesů navazujících na kauzu Rudolfa Slánského.
Po vyhoštění červenci 1949 působil do června 1953 ve Vídni, odkud informoval např. o zatýkání souvisejících s případem Rudolfa Slánského. Byl autorem řady knih, mj. také biografie o prezidentu Edvardu Benešovi, s nímž absolvoval řadu rozhovorů, a překladatelem a editorem části jeho pamětí (Memoirs of Dr. Edvard Beneš. London: George Allen & Unwin, 1954).

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-97 (Dagmar Kacerovská).

K dalšímu čtení

HAUNER, Milan (ed.): Edvard Beneš - Paměti I: Mnichovské dny. Praha: Academia, 2008. LIAS, Godfrey: Kozak Exodus. London: Evans Brothers Limited, 1956 (autobiografické údaje o autorovi).
Narození:

Úmrtí:

Člen KSČ:
Ne
Děti:
Angela