Menu

Ian Mikardo

Anglický labouristický politik a manažer, člen levicové skupiny „Keep Left“, místopředseda a čestný prezident Socialistické internacionály.

Životopis

Pocházel z rodiny židovských uprchlíků z Ruska. Vystudoval gymnázium v Portsmouthu a později se věnoval oblasti managementu. Ve 20. letech se účastnil politických přednášek různých společností v Londýně, především mezi židovskou komunitou. Již od mládí tíhl k socialismu, stal se členem Labouristické strany a přidruženého sionistického dělnického hnutí Poale Zion. Ve 30. letech vystřídal několik zaměstnání a během druhé světové války působil v managementu zbrojního průmyslu v Readingu. V roce 1945 byl zvolen ve volebním obvodu Reading poslancem Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království za labouristy. Svými politickými názory zastával ve straně levicové křídlo a stal se jedním z hlavních představitelů skupiny „Keep Left“ („Držme se vlevo“), která kritizovala zahraničněpolitickou koncepci USA v tzv. studené válce spočívající v bipolárním rozdělení světa a jaderném zbrojení, naléhali na vytvoření „třetí síly“ mezi Velkou Británií a Francií a vytvoření užších bezpečnostních regionálních vazeb v rámci západní Evropy.
V letech 1950−1959 a 1960−1978 byl členem výkonného výboru Labouristické strany a v letech 1970−1971 jejím předsedou. V letech 1973–1978 byl také předsedou mezinárodního výboru labouristů, místopředsedou Socialistické internacionály (1978–1983) a jejím čestným prezidentem (1983–1993). Poslancem za volební obvod Reading byl do roku 1959 a v letech 1964−1987 zastupoval Poplar. Vedle toho působil v letech 1968−1973 jako prezident Asociace vědeckého, technického a manažerského personálu. Po celou dobu své politické kariéry měl blízko k levicovým či ultralevicovým politikům a udržoval řadu obchodních vazeb ve státech střední a východní Evropy ovládaných komunisty.

K dalšímu čtení

Ian Mikardo, Dies; Led British Labour Party. In: New York Times, 11. 5. 1993, p. 28. RAMSDEN, John (ed.): Oxfordský průvodce britskou politikou 20. století. Praha: Prostor, 2002, s. 508. Wikipedia – The Free Encyklopedia, Ian Mikardo (online, 20. 9. 2022): https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Mikardo
i
Narození:
9. 7. 1908
Portsmouth (Hampshire), Velká Británie
Úmrtí:
6. 5. 1993
Stockport (Cheshire), Velká Británie
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
anglická
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Mary Rosetskyová (1907)
Děti:
dvě dcery