Menu

Jan Viktor Mládek

Národohospodář, finanční a měnový odborník, dlouholetý zaměstnanec Mezinárodního měnového fondu (MMF) a mecenáš umění.

Životopis

V letech 1931−1936 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a posléze pokračoval v národohospodářských studiích na Vysoké škole obchodní v Praze, následovaných vzdělávacími pobyty ve Francii a Velké Británii. Počátkem války sloužil jako dělostřelecký důstojník ve Francii a po její porážce přesídlil do Anglie. V letech 1941−1945 byl jmenován ředitelem měnového a bankovního odboru československého exilového ministerstva financí v Londýně. V roce 1944 zastupoval Československo (ČSR) na mezinárodní konferenci v Bretton Woods, kde byly přijaty zásady nového mezinárodního finančního systému a vypracovány stanovy Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Mezinárodní banky pro poválečnou rekonstrukci a rozvoj. Po okupaci působil v letech 1945−1946 jako přednosta odboru ministerstva financí v Praze a v letech 1946−1948 jako československý delegát při MMF a člen tuzemské mise v Organizaci spojených národů (OSN). Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 zůstal v exilu v USA.
V letech 1948−1977 pracoval u MMF jako jeden z vedoucích finančních odborníků. Absolvoval řadu zahraničních cest do Japonska, Jugoslávie či Jižního Vietnamu, kde pomáhal konsolidovat tamní hospodářství a měnu. Postupně také organizoval a vedl evropské a africké oddělení MMF. Společně se svojí manželkou Medou Mládkovou vybudoval rozsáhlou sbírku českého a slovenského moderního výtvarného umění a založil středo- a východoevropskou uměleckou nadaci.

K dalšímu čtení

TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. II. díl K–P. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 394.
i
Narození:
7. 12. 1911
Bochnia (Polsko), Rakousko-Uhersko
Úmrtí:
7. 8. 1989
Washington, D. C., USA
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká
Původ:
polsko-český
Manžel / manželka:
Marie Sokolová (Meda Mládková, 1911)